همکاری های جدید ایران کیش و شرکت خدمات انفورماتیک

ایران کیش اولین شرکت پرداخت است که کاملا عملیاتی به شاپرک 2وارد شده است.

نوش آفرین مومن واقفی و سید ابوطالب نجفی مدیرعاملین هلدینگ فناوری بانک تجارت و شرکت خدمات انفورماتیک با حضور درایران کیش همکاری های جدید با این شرکت پرداخت را کلید زدند.

 پیشتازی ایران کیش در شاپرک 2

نوش آفرین مومن واقفی مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت دراینباره اظهار کرد: شرکت ایران کیش به عنوان یکی از شرکت های پرداخت همواره توانسته نقش پیشرو در صنعت  کشور را ایفا کند. این ویژگی باعث می شود تا شرکت های بزرگ مانند شرکت خدمات انفورماتیک برای همکاری با ایران کیش تمایل بیشتری از خود نشان دهند.

وی افزود: با نفوذ ایران کیش در فضای بازار و طرح های نو آورانه ای که این شرکت خصوصا دریکساله اخیر داشته است ، همکاری اخیر می تواند تحول بزرگی  را هم در صنعت پرداخت و هم بانک تجارت به عنوان یکی از سهامداران عمده ایران کیش رقم زند.

واقفی گفت: در بحث شاپرک 2 ایران کیش اولین شرکتی بود که اعلام همکاری کرد و همراستا با شرکت خدمات، مسیر را پیمود تست ها را پشت سر گذاشت و ارتقای سوئیچ شکل گرفت.  در این زمینه هم افزایی بسیار خوبی وجود داشت، البته ورود اولین شرکت پرداخت در این زمینه نیز بار مسائل فنی قابل توجهی به سمت ایران کیش آورد. اما تیم این شرکت از عهده آن بار فنی به خوبی برآمد. از سویی دیگر امیدواریم که بتوانیم این فضای پیشرو را با همکاری و تعاملی که با شرکت خدمات انفورماتیک خواهیم داشت ادامه دهیم.

وی افزود: تست ها ی لازم به عمل آمده و به نظر می رسد به زودی بهره برداری هایی از سرویس های مورد نظر ایران کیش و شرکت خدمات صورت بگیرد.

سرویس های جدیدی را ارائه میدهیم

داوود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک نیز گفت: شرکت کارت اعتباری ایران کیش در حال حاضر تنها شرکتی است که سوئیچ خود را از شرکت خدمات تامین کرده است و در بازار رقابتی بین شرکت های پرداخت، جایگاه این شرکت و بهبود آن برای ما بسیار اهمیت دارد، یکی از هدفگذاری های ما نیز درهمین زمینه است. توسعه سرویس های جدید با حضور شرکت ایران کیش صورت می گیرد. تلاش این است که با همراهی که از سمت ایران کیش داریم تست های اولیه خود را روی استانداردهای جدید پایدار و به بازار معرفی کنیم.

وی افزود: ما در ارتقای شاپرک به شاپرک 2 همراهی ایران کیش را داشتیم. ایران کیش امروز اولین شرکت پرداخت است که کاملا عملیاتی به شاپرک 2وارد شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.