دریافت کارمزد در بازار سرمایه به چه معناست؟

هزینه ای که سهامدار به عنوان سرمایه گذار برای خرید اوراق بهادار به کارگزار باید بپردازد، کارمزد نام دارد.

دریافت کارمزد در بازار سرمایه

فرض کنید قصد دارید هزار سهم شرکت (الف) را به قیمت هر سهم، 100 تومان خریداری کنید. در این صورت، جمع کل مبلغ موردنیاز برای خرید سهام، 100 هزار تومان خواهد بود، باتوجه به اینکه کارمزد خرید سهام، 0.49 درصد است، شما باید حدودا مبلغ 490 تومان کارمزد نیز برای خرید سهام مورد نظر پرداخت کنید.

2. کارمزد و مالیات فروش سهام

این کارمزد همانطور که از نامش پیداست مربوط به فروش سهام است، کارمزد فروش سهام، 0.53 درصد مبلغ معامله است. در فروش سهام، علاوه بـر کارمزد، 0.5 درصد هم مالیات از فروشنده سهام دریافت می‌شود که جمعا برابر با 1.03 درصد است.

بطور مثال فرض کنید قصد دارید هزار سهم شرکت (الف) را به قیمت هر سهم، 100 تومان به فروش برسانید. در این صورت، جمع کل مبلغ مورد نیاز برای فروش سهام، 100 هزار تومان خواهد بود. شما باید در مجموع 1030 تومان بابت این معامله پرداخت کنید.

3. کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره در بورس حدودا یک هفتم کارمزد خرید و فروش سهام، یعنی 0.07 درصد مبلغ معامله است، البته برخلاف سهام، فروش این اوراق مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود. در ادامه مثال بالا، اگر شما قصد داشته باشید 100 هزار تومان اوراق مشارکت در بورس خریداری کنید یا بفروشید، فقط بایـد 70 تومان کارمـزد بپردازیـد؛ بنابراین کارمزد و مالیات خرید و فروش سهام و سایر انواع اوراق بهادار در بورس، بسیار کم و ناچیز بوده و همین موضوع نیز یکی از مزیت‌های بورس، در مقایسه با سایـر بازار‌های سرمایه گذاری به شمار می‌رود.

 نحوه تقسیم کارمزد کارگزاری

الف: محاسبه کارمزد کارگزاری

کارگزاری‌ها برای انجام معاملات بورسی مشتریان شان در هنگام خرید 0.38 درصد و در هنگام فروش 0.38 درصد به عنوان کارمزد کارگزاری دریافت می‌کنند.

ب: محاسبه کارمزد سازمان بورس

پس از کسر کارمزد کارگزاری از کارمزد کل، مبلغ مانده بابت انجام فعالیت‌ها خرید و فروش سهام از سوی متولیان بازار سرمایه صرف اداره و توسعه مستمـر این بازار می‌شود.

ج: محاسبه مالیات در کارمزد معاملات بورس

در معاملات بازار بورس نیز همچون سایر معاملات بحث مالیات مطرح است؛ اما نکته مهم و حائز اهمیت آن است که مالیات تنها در زمان فروش اوراق اخذ می‌شود و در زمان خرید اوراق مالیاتی از شما دریافت نمی‌شود.

شکل زیر تقسیم این کارمزد‌ها را بین عوامل دخیل در بازار سرمایه را برای معاملات خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد. نسبت تقسیم کارمزد بین این عوامل در معاملات مختلف بازار سرمایه متفاوت است.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.