تکلیف سهام عدالت وراثی که باهم اختلاف دارند چیست؟

مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: سهام عدالت متوفیانی که وراث آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارند از بین نخواهد رفت بلکه بعد از انحصار وراثت، میزان سهم هر یک از افراد مشخص خواهد شد.
پور‌رضایی مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی در رابطه با سهام عدالت وراث متوفیان، اظهار کرد:از زمانی که بحث سهام عدالت مطرح شده است حدود 14 سال می گذرد و در این مدت حدود  دو میلیون و 600 نفر فوت از افراد مشمول سهام عدالت فوت کرده اند که این آمار  در حال افزایش است.
او افزود: متوفیان به طور معمول جزء گروهی محسوب می شوند که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، زیرا  یا خود متوفی در زمان آزاد سازی حضور داشته و روش غیر مستقیم را انتخاب کرده  یا قبل از زمان آزاد سازی فوت کرده است.
مشاور اجرایی سهام عدالت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: پس از انجام مراحل انحصار وراثت، در صورت راه اندازی سامانه سهام عدالت یک نفر از وراث می‌تواند  اطلاعات مورد نیاز خود و سایر افراد خانواده را این سامانه وارد کند.
او در پاسخ به این سوال که تکلیف سهام عدالت وراثی که باهم اختلاف نظر دارند چه می شود؟گفت: سهام عدالت این اشخاص از بین نخواهد رفت بلکه  در بحث انحصار وراثت مشخص شده که سهم هریک از آنها به چه میزان است،همچنین در مراحل بعدی سود سهام عدالت بین وراث تقسیم خواهد شد.
/ باشگاه خبرنگاران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.