چه مقدار از 500 هزار میلیارد تومان تأمین مالی بورس به دولت رسید؟

یکی از کارکردهای بازار سرمایه یعنی بورس اوراق بهادار ، فرابورس ، بورس‌های کالایی و همچنین بورس انرژی تأمین مالی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ حاضر در بورس است که معمولاً با انتشار اوراق یا فروش سهام جدید و یا صرف نظر از حق‌تقدم‌ها و صرف سهام به جمع‌آوری نقدینگی اقدام می‌کنند که اقدام بسیار مناسبی به شمار می‌رود.

به طور سنتی تأمین مالی اقتصاد در کشور ما حدود 80 درصد متکی به منابع بانکی و 20 درصد از بازار سرمایه انجام می‌شد، اما امسال به دلیل اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس این رقم تغییر کرده، به گونه‌ای که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود دو هفته پیش اعلام کرد امسال از تأمین مالی هزار هزار میلیارد تومانی که در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد حدود 50 درصد یعنی 500 هزار میلیارد تومان از طریق بورس صورت گرفته است.

این شائبه در ذهن بسیاری از مردم پیش آمد که دولت به خاطر تأمین کسری بودجه خود امسال به بورس رونق داده و شاهد مثال آن هم از راه رسید، در حالی که باید به دقت به این مسأله توجه کرد که همه تأمین مالی بورس به جیب دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌رود، گرچه می‌دانیم حدود 80 درصد از اقتصاد کشور دولتی و وابسته به شرکت‌های دولتی است، اما در عین حال عمده این تأمین مالی‌ها توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی که معمولا شرکت‌های بزرگ به شمار می‌روند، انجام شده و این تأمین مالی صرف اجرای پروژه‌ها و نیز  جبران هزینه‌های جاری شرکت‌ها شده است.


تامین مالی از بورس

در این زمینه آماری از منابع معتبر به دست  خبرنگار فارس رسید که نشان می‌دهد، منابع تجهیز شده در بازار سرمایه امسال تا پایان دی ماه سال جاری 141 هزار میلیارد تومان برای دولت و شرکت‌های دولتی صورت گرفته است.

همچنین برای شهرداری و بانک‌ها 300 میلیارد تومان و اوراق منتشر شده شرکتی شامل اوراق سلف، اجاره،‌مرابحه، اوراق رهنی، اوراق منفعت، مشارکت و خرید در مجموع 23 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است بنابراین حجم کل بازار اوراق در بازار سرمایه ایران تا اول بهمن امسال 165 هزار و 219 میلیارد تومان بوده است.

همچنین امسال منابع تجهیز شده در بازار سرمایه توسط شرکت‌های بورسی شامل تأسیس شرکت‌های سهامی عام 410 میلیارد تومان، افزایش شرکت‌های سهامی عام به جز مازاد تجدید ارزیابی با مجوزهای ارائه شده 67 هزار و 86 میلیارد تومان همچنین افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی با مجوزهای صادر شده 42 هزار و 675 میلیارد تومان و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس اوراق و فرابورس ایران امسال 28 هزار و 81میلیارد تومان و جمع تأمین مالی از محل سرمایه در بازار سرمایه امسال 138 هزار و 253 میلیارد تومان بوده است.


انتشار اوراق در بازار سرمایه

در بازار اوراق بدهی امسال با انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی 165 هزار میلیارد تومان تأمین مالی شده است، همچنین از محل صندوق‌ها 196 هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته است، به هر حال با ابزارهای بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی و انتشار اوراق امسال در مجموع حدود 500 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است که عمده آن توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی بوده است و بخشی از تامین مالی نیز جذب دولت و شرکت‌های دولتی شده است.

امسال از اول سال تا اول بهمن 600 هزار و 617 میلیارد تومان در بورس و فرابورس ایران تامین مالی برای اقتصاد کشور صورت گرفته است.

/ فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.