تعاون کارت مجازی بانک توسعه تعاون چیست؟

تعاون کارت مجازی بانک توسعه تعاون، کارتی است که فیزیک ندارد و تنها یک شماره 16 رقمی به دارنده حساب اختصاص می یابد.

تعاون کارت مجازی بانک توسعه تعاون کارتی است که فیزیک ندارد و تنها یک شماره 16 رقمی به دارنده حساب اختصاص می یابد.

تعاون کارت مجازی

تعاون کارت مجازی همچنین قابلیت ”انتقال به“ را دارا می باشد، به این معنی که تنها از طریق کارتهای شتابی می توان به این کارت تا سقف مجاز وجه انتقال داد. این کارت برای مشتریان حقیقی و حقوقی قابل صدور می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.