زیرساخت و بستر امن ایران کیش جایگاه این شرکت را ارتقا می بخشد

ارتقای سهم شرکت از بازار پرداخت الکترونیک، جایگاه شرکت در رتبه بندی های داخلی و بین المللی، رشد قابل توجه ارزش شــرکت در بازار ســهام و قراردادهای روزافزون ایران کیش، همگی نشــان از وجود زیرساخت و بســتری امن، پایدار و پرظرفیت دارد که هدف اصلی واحد سرویسهای فناوری اطلاعات و در راستای «شعار سفر به برتری» است.

ارتقای سهم شرکت از بازار پرداخت الکترونیک، جایگاه شرکت در رتبه بندی های داخلی و بین المللی، رشد قابل توجه ارزش شــرکت در بازار ســهام و قراردادهای روزافزون ایران کیش، همگی نشــان از وجود زیرساخت و بســتری امن، پایدار و پرظرفیت دارد که هدف اصلی واحد سرویسهای فناوری اطلاعات و در راستای «شعار سفر به برتری» است.

میثم طالبی مدیر سرویس های فناوری اطلاعات بابیان این مطلب گفت: واحد سرویسهای فناوری اطلاعات ایران کیش شامل اداره های ”زیرساخت و شبکه“، ”سیستم عامل و پشتیبانی سرویس“ و ”N.O.C ”اســت و همانطور کــه از نام واحد میتوان انتظار داشت فعالیتهای حیاتی وگســترده ای ذیل معاونت فناوری اطلاعات در این واحد صورت میگیرد. فعالیت ها در اداره زیرســاخت و شبکه معطوف به طراحی، اجرا و نگهداری شبکه شرکت، ارتباطات WAN و ایجاد و پشتیبانی شبکه های موقت یا دائم در لوکیشنهای مختلف حسب نیاز شــرکت و همچنین نگهداری و توسعه زیرساخت مرکزداده است. راه اندازی و نگهداری سرورها و ذخیره سازها، بسترهای مجازی ســازی و سرویسهای زیرساختی مورد نیاز شرکت و پشتیبانی سخت افزاری-نرم افزاری سیستمهای کامپیوتری در اداره سیســتم عامل و پشتیبانی سرویس انجام میشود. نهایتــا مانیتورینگ دقیق، اطلاع رســانی 24*7 و پیگیری اختلالات احتمالی در مرکزداده، شبکه و سرویسهای شرکت بر عهده همکاران اداره N.O.C اســت که شــبانه روز و در هر شرایطی در شرکت حضور دارند.

طالبی افزود : نظر به شرایط پاندمی ویروس کرونا، لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی ، نیاز مبرم به بستری امن و پرسرعت جهت برقراری دسترسی از راه دور کارکنان به سیســتمهای داخلی و ادامه خدمات شرکت وجود داشت. از این جهت سرویس جدید VPN امن شرکت راه اندازی شــد که از ظرفیت بالایی در انتقال اطلاعات برای تداوم خدمات شــرکت برخوردار است. سطح کیفیت VPN مذکور در سطحی است که هم اکنون همکاران مرکزتماس نیز از همین طریق به صورت دورکار پاســخگوی تماسهای مشتریان شرکت هستند

وی گفت: فعالیت مستمر در راستای ارتقای تجهیزات ذخیره سازی، به کارگیری نسل جدید سرورها و به روزرسانی های نرم افزاری، تجربه ســرعت بالاتر در پردازش اطلاعــات و بهبود زمان پاســخگویی ســرورها و پایگاه های داده را فراهم نموده و به کارگیری نرم افزار کارآمد، امکان پشــتیبانگیری متمرکز با بهره گیری از فناوری های پیشرو را ایجاد کرده است. با این حال مهمترین فعالیت مستمر واحد هم اکنون نگهداری مرکزداده و شــبکه شــرکت با بیش از 1300 نود متصل به شبکه در سطح کشور و همچنین نگهداری بستر خدمات به مشتریان میلیونی ایران کیش است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.