دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی تمدید شد 

طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوره تامین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی تمدید شد.

در نامه معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی آمده است: بانک‌های عامل مجاز هستند تا در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی که از محل منابع داخلی خود پرداخت کرده‌اند، اقدام کنند.

همچنین، بانک‌های عامل باید در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی نسبت به امهال یکساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جز د بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز اقدام کنند و دوره سپرده  گذاری ارزی بانک مرکزی نزد بانک عامل برای یکسال تمدید می‌شود.

علاوه براین، در صورت امهال تسهیلات ارزی، بانک‌های عامل موظفند بابت امهال این تسهیلات و طی دوره مذبور، نسبت به خروج نام متقاضی از سرفصل مطالبات غیرجاری و توقف عملیات اجرایی وصول مطالبات اقدام کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.