اولین روز کاری بانک‌ها در سال 1400

اولین روز کاری بانک‌ها در سال 1400 پنجشنبه 5 فروردین خواهد بود.

ساعات شیفت بندی ادارات در ایام نوروز تغییر کرده و به مراتب بانک ها هم شامل این تعطیلی می شوند.

بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند در ایام تعطیل به تشخیص مدیریت به صورت کشیک فعالیت کنند. به شکلی که در هر یک از شهرها به میزان حداقل چند بانک برای امور دریافت و پرداخت و ایجاد تسهیلات و خدمات الکترونیکی فعالیت کنند.

بانک‌ها از پنجشنیه 5 فروردین 1400 شروع به کار می‌کنند؛ بنابراین اولین روز کاری بانک‌ها در سال 1400 پنجشنبه 5 فروردین خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.