فیلم / رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شعب بانک

برای دریافت خدمات ضروری بانکداری حضوری، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی قدم در شعب بگذارید.
  برای آن 21 کارمند بانکی که در کمتر از یک ماه جان باختند
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.