فیلم / رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شعب بانک

برای دریافت خدمات ضروری بانکداری حضوری، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی قدم در شعب بگذارید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.