فیلم / رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شعب بانک

برای دریافت خدمات ضروری بانکداری حضوری، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی قدم در شعب بگذارید.
  کارمندان بانک دومین قربانیان کرونا هستند
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.