چگونه بفهمیم صادرکننده چک چند چک برگشتی دارد؟

دریافت کنندگان چک‌های جدید بنفش رنگ می‌توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی از طریق برنامک‌های موبایلی، وب سایت بانک مرکزی و یا سامانه استعلام پیامکی 701701، از وضعیت اعتباری صادر کننده چک به لحاظ سابقه چک برگشتی مطلع شوند.

در راستای اجرای قانون جدید چک با آغاز سال جدید و توزیع دسته چک‌های جدید در شبکه بانکی، ثبت و نقل و انتقال چک‌های بنفش رنگ در سامانه صیاد اجباری شد و با توجه به الزام صدور چک‌های صیادی در روزهای گذشته، امکان استعلام سوابق اعتباری صادرکنندگان چک برای عموم مردم فراهم شده است، بنابراین ذینفعان نباید بدون استعلام، چک‌های جدید صیادی را از صاحبان آن دریافت کنند.

چگونه بفهمیم صادرکننده چک چند چک برگشتی دارد؟

در این زمینه، دریافت کنندگان چک‌های جدید بنفش رنگ می‌توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی از طریق برنامک‌های موبایلی، وب سایت بانک مرکزی و یا سامانه استعلام پیامکی 701701، از وضعیت اعتباری صادر کننده چک به لحاظ سابقه چک برگشتی مطلع شوند.

با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی، برنامک‌های موبایلی و سامانه استعلام پیامکی 701701 برای اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک، دریافت کننده چک با پنج رنگ و وضعیت متفاوت مواجه می‌شود که در ادامه جزئیات هر پنج وضعیت اعتباری صادرکننده چک با رنگ مورد نظر آورده شده است.

وضعیت اعتباری صادرکننده چک، دریافت کننده چک با پنج رنگ

وضعیت سفید:

وضعیت سفید به این معناست که صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد:

وضعیت زرد به معنای داشتن یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ پنج میلیون تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:

وضعیت نارنجی نشان می‌دهد که صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه‌ای:

وضعیت قهوه‌ای از این حکایت دارد که صادرکننده چک دارای پنج تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز:
وضعیت قرمز نیز حاکی از این است که صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

با این حساب، استعلام وضعیت صادرکننده چک می‌تواند باعث ممانعت ذینفعان از دریافت چک افراد بدحساب شده و روند چک‌های برگشتی در نظام بانکی را تا حد زیادی بهبود بخشد.

/ ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.