چند میلیون کارت بانکی در کشور صادر شد؟

تعداد 270 میلیون و 546 هزار عدد انواع کارت بانکی تا پایان بهمن ماه پارسال در کشور صادر شده است.

تا بهمن سال گذشته معادل 270 میلیون و 546 هزار و 161 عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور صادر شده است.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی ایران با صدور بیش از 81 میلیون عدد انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

جزییات صدور کارت‌های برداشت، اعتباری و هدیه

بر اساس گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه بالغ بر 252 میلیون و 906 هزار و 915 عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد 49 میلیون و 855 هزار و 929 عدد کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های ملت، سپه و صادرات در رده‌های بعدی قرار دارند.بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین تا پایان بهمن ماه پارسال بالغ بر چهار میلیون و 612 هزار و 484 عددکارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملت با تعداد یک میلیون و 356 هزار و 757 عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد 110 میلیون و 40 هزار و 845 عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور 31 میلیون و 291 هزار و 284 عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، حدود یک میلیون و 985 هزار و 917 عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دوره مورد بررسی صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

/ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.