چند هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است؟

صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند.

آمنه نادعلیزاده به تشریح چگونگی ثبت، تایید و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد پرداخت.

اهم موارد مطرح شده توسط وی به شرح زیر است:

  • چک‌های جدید از ابتدای سال 1400 در شبکه بانکی توزیع شده است.
  • تاکنون 440 هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است.
  •  چک های جدید بنفش رنگ بوده و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» بر روی آن‌ها درج شده است.
  •  اطلاعات چک های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و این چک ها در غیر این صورت توسط بانک ها کارسازی نخواهند شد.
  • صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند. این افراد می‌توانند از درگاه‌های بانکی خود شامل «اینترنت بانک»، «همراه بانک» یا «اپلیکیشن‌های پرداخت» به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.
  • دریافت کنندگان چک های جدید نیز باید اطلاعات مندرج در برگه چک را با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطابق داده و نسبت به تایید یا رد چک اقدام کنند.
  • انتقال چک نیز صرفا از طریق ثبت کدملی گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان پذیر است و گیرنده جدید نیز ملزم به تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد است.
  • بنابراین متناظر با هر ثبتی در مورد چک های جدید یک تایید نیز باید در سامانه صیاد انجام شود.
  • صدور چک های جدید در وجه حامل ممنوع است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.