مدیریت چک‌ صیادی با سامانه کیلید و پیشخوان مجازی بانک آینده

بر اساس قانون جدید صدور چک، از ابتدای سال۱۴۰۰ کلیه چک ها می بایست در سامانه پیچک ثبت، تایید، انتقال واستعلام گردد. دسترسی به این سامانه از طریق نصب یا بروزرسانی سامانه کیلید و یا سامانه پیشخوان مجازی امکانپذیر است.

مدیریت چک‌ صیادی با سامانه کیلید و پیشخوان مجازی بانک آینده امکانپذیر شده است و بر اساس قانون جدید صدور چک، از ابتدای سال 1400 تمامی چک‌ها باید در سامانه صیاد (پیچک) ثبت، تأیید، انتقال و استعلام شود؛ مشتریان بانک آینده با نصب یا به‌روزرسانی «کیلید» ( برای مشتریان حقیقی، حقوقی و دارندگان حساب های مشترک ) و «پیشخوان مجازی» ( برای مشتریان حقیقی )   به این سامانه دسترسی داشته، با توجه دقیق به این نکات، می‌توانند از آن استفاده نمایند:

– دقت کنید که عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد (پیچک) است.» روی هر برگ چک، درج شده باشد.

– مشتری لازم است برای صدور هر برگ چک، ضمن تکمیل آن، اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذی‌نفع» را در سامانه صیاد (پیچک) نیز ثبت کند.

– گیرنده چک نیز باید در سامانه صیاد (پیچک) ضمن استعلام موارد، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد (پیچک) ثبت شده، با اطلاعات مندرج در برگ چک مقایسه و در صورتی که مغایرت و تفاوت نداشت، آن را تأیید نماید.

– چک‌های جدید نباید در وجه حامل صادر شود و نام گیرنده باید در متن آن درج و شماره ملی او نیز باید در سامانه صیاد (پیچک) ثبت شود.

دسترسی به سامانه کیلید و پیشخوان مجازی

سامانه کیلید

پیشخوان مجازی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.