مسدودی ۴۱۰۰ پذیرنده متخلف در نظام پرداخت‌یاری

مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: ترمینال‌ها و پذیرنده‌هایی که خارج از حیطه نظام پرداخت‌یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند.

کاظم دهقان، مدیر‌عامل شرکت شاپرک در گفت‌وگو پیرامون آخرین وضعیت پرداخت‌یارها گفت: از ابتدای سال سازماندهی و ساماندهی پرداخت‌یارها را در دستور کار داشتیم. در حقیقت پرداخت‌یارهایی که در قاعده مدل‌های تسویه پرداخت‌یاری نبودند، فرآیندهای بیرون از شرکت شاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزی را دنبال می‌کردند. خوشخبتانه با همت و تلاشی که شد، حدود ۴۰ هزار ترمینال و پذیرنده از این مدل‌ها حذف شد. بنابراین آنهایی که خارج از حیطه نظام پرداخت‌یاری تسویه شاپرک بودند، حذف شدند و همه آنهایی که ماندند، منتقل شدند.

مدیر‌عامل شرکت شاپرک افزود: از سوی دیگر مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه این گروه از پرداخت‌یارها در طول شش تا هفت ماه گذشته صورت گرفته بود که با هماهنگی بانک مرکزی به ترتیب شناسایی شده و بر اساس آخرین تصمیمات و کارهای انجام شده، شب گذشته و امروز نزدیک ۴۱۰۰ ترمینال که شبای پشت ابزار پذیر‌ش منطبق با دارنده پذیرنده نبود، مسدود شدند. به عبارت دیگر یعنی پول به حسابی می‌آمد که دارنده درگاه نبود و مشکوک به پول‌شویی یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند. بنابراین ۴۱۰۰ ترمینالی که پس از اخطارهای شاپرک همچنان به رویه خلاف قانون ادامه دادند، مسدود شدند.

به گفته این مقام مسوول، هدف از مسدودسازی این درگاه‌ها این است که ذی‌نفع درگاه با دارنده درگاه یکسان شوند.دهقان تاکید کرد: در مجموع با تخلفات مختلفی مواجه شدیم؛ یکی، خارج از پرداخت‌یاری بودند که با آنها مقابله کردیم و پذیرندگانی که خارج از این حوزه بودند را غیرفعال و مسدود کردیم. تخلف دیگر هم همین عدم انطباق شبا بود و تخلفات دیگری همچون حساب‌های تجمیعی که در چند مرحله با آنها برخورد شده و در روزهای آتی هم در این مسیر هر تخلفی شناسایی شود حتما اعمال مقررات قانونی خواهد شد.

/ایبنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.