افزایش سود سپرده بانکی؛ عامل اصلی خلق نقدینگی در کشور

کارشناس اقتصادی گفت: هرساله به طور متوسط ۲۰ درصد از حجم نقدینگی کشور از طریق افزایش سود سپرده بانکی افزایش پیدا می‌کند.

عباس علی حقانی نسب کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار کرد: نرخ سپرده سرمایه گذاری بالا نیازمند ابطال است. مردم می‌توانند در عوض سپرده گذاری پول‌های خود در بانک‌ها اقدام به خریداری اوراق منتشرشده در بازار و تضمین شده دولت  کنند. در این  صورت سود بیشتری به افراد تعلق گرفته و از خلق نقدینگی در جامعه جلوگیری می‌شود.

او ادامه داد: سیستم بانکی کشور ما با سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی مخالف است. بانک‌ها باید مردم را به سمت  باز کردن حساب صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سوق دهند. در این صورت می‌توان به اصلاح ساختاری کشور کمک کرد.  در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون میلیارد تومان نقدینگی بدون  هزینه داریم  که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد این نقدینگی در اختیار  بازار اوراق بدهی بازار سرمایه قرار بگیرد.

حقانی نسب بیان کرد: اوراق بدهی از محل سپرده بانکی باید در بازار با سود بیشتر  فراهم شود. از این رو می‌توان کسری بودجه دولت را به راحتی جبران کرد. منشا اصلی رشد حجم نقدینگی در کشور نرخ سود سپرده بانکی بالا است.  هرساله به طور متوسط ۲۰ درصد از حجم نقدینگی کشور از طریق افزایش سود سپرده بانکی افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس تصریح کرد: نقدینگی به  مجموع اسکناس، مسکوکات، سپرده‌های دیداری و مدت دار در بانک‌ها گفته می‌شود. در صورتی که سالی ۲۰  درصد به  سپرده‌های مدت دار بانک‌ها تعلق بگیرد، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.

حقانی نسب در پایان گفت: بخش دیگر رشد نقدینگی در کشور ناشی از چاپ پول پر قدرت در جامعه برای جبران کسری بودجه دولت است. ۵۰ درصد افزایش نقدینگی در کشور ناشی از نظام نادرست بانکی در کشور است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد خلق نقدینگی در کشور هم ناشی از ناترازی دولت است.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.