پیامد ورودبانک‌ها به بازار سرمایه چیست؟

کارشناس بازار سرمایه گفت: برخی از بانک‌های کشور از طریق زیرمجموعه‌های خود، اقدام به خرید سهام می‌کنند.

محمد خبری زاده کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر بانک‌ها چگونه در بازار سرمایه، سرمایه گذاری می‌کنند؟، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در امور غیر مرتبط با بانکداری ممنوع است و حتی در امور مرتبط هم بانک‌ها فقط درصد خاصی از سرمایه خود را می‌توانند، سرمایه گذاری کنند.

خبری زاده بیان کرد: فعالیت‌های غیر مرتبط با بانکداری سبب شده تا این گروه در کلیت بازار سرمایه نتوانند، سرمایه گذاری کنند و به همین علت، بانک‌ها به بازار سرمایه هم نمی‌توانند، یاری برسانند. بنابراین بانک‌ها مجبور شدند بسیاری از سهام خود را به علت وضع این قانون، بفروشند و اگر بانک‌ها در حوزه بازار سرمایه کمک کنند، جریمه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.

او افزود: در حال حاضر ۶ بانک هستند که درخواست صدور مجوز بازارگردانی را مطابق مصوبه شورای عالی بورس داشتند که گفته شده به این بانک‌ها مجوز صندوق و تامین سرمایه داده می‌شود، اما بانک مرکزی طبق مصوبه ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید از اهدای این مجوز‌ها جلوگیری کرد.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را ملزم به سرمایه گذاری حداقل ۲۰ درصدی در بازار سرمایه کند؟، تصریح کرد: بانک مرکزی توانایی این کار را دارد و اقدام حمایتی برای بانک‌ها ابتدا باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد، زیرا نهاد بالا دست بانک‌ها، بانک مرکزی است.

او بیان کرد: اگر بانک مرکزی به شرکت‌ها، اجازه حمایت از سهم‌های زیرمجموعه خود را بدهد، بسیار به نفع شرکت‌ها خواهد بود. بانک‌هایی مانند، بانک تجارت، صادرات و ملت از طریق زیرمجموعه‌های خود، اقدام به خرید سهام می‌کنند ولی به علت بد بودن اوضاع بازار سرمایه  پول بسیاری باید به بانک‌ها تزریق شود ولی بانک‌ها این اقدام را انجام نمی‌دهند.

خبری زاده در خصوص اینکه در صورت الزام بانک مرکزی، به خرید سهام توسط بانک‌ها چه آثار و تبعاتی می‌تواند به دنبال خود داشته باشد؟، گفت:  باید به این موضوع توجه داشت که سرمایه از چه محلی وارد بازار سرمایه می‌شود و نباید از محل چاپ پول رخ دهد، زیرا به زیان بازار سرمایه است ولی اگر از محل منابع موجود در بانک‌ها صورت گیرد هم به علت ارزندگی سهام بانکی در بازار سرمایه به نفع بانک‌ها است و هم سبب می‌شود که نقدینگی تزریق شود.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.