مدیریت چک اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

از طریق اینترنت بانک ایران زمین می‌توانید مراحل ثبت، تایید و انتقال چک‌های صیادی را دنبال کنید.
بانک ایران زمین در منوی مدیریت چک در اینترنت بانک امکان دسترسی به سه گزینه ثبت چک صیاد، تایید یا رد چک صیاد و انتقال چک صیاد را فراهم کرده است. در مطلب زیر مراحل مدیریت چک اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین توضیح داده شده است.
.مدیریت چک اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین
در مرحله اول مشتری اقدام به ثبت چک صیادی خود از منوی ثبت چک صیاد می‌نمایند و سپس در ادامه مشتری گیرنده برگه چک اقدام به تایید چک مذکور از منوی تایید یا رد چک صیاد کرده و در صورت تمایل و پس از تایید چک از طریق منوی انتقال چک امکان انتقال چک با شناسه صیادی اولیه به شخص ثالث وجود دارد.

1- مرحله ثبت چک صیاد

مشتری با نام کاربری، کلمه عبور و بلیت امنیتی وارد اینترنت بانک ایران زمین می‌شود. از بخش مدیریت چک اقدام به ثبت چک می‌نمایند.
مدیریت چک اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

مدیریت چک اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

سپس اقدام به درج شناسه صیادی درج شده در بخش بالای دسته چک های صیادی جدید در بخش مربوطه می نماید.

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

 

سپس اطلاعاتی نظیر مبلغ، تاریخ سررسید و بابت در بخش مربوطه درج و تکمیل می گردد.
مدیریت چک اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین
مدیریت چک اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

سپس در بخش گیرندگان چک مشخصات شخص حقیقی / حقوقی دریافت کننده چک درج و ثبت می گردد.

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

2- مرحله تایید یا رد چک صیاد

 

شخص دریافت کننده برگه چک اقدام به ثبت شناسه صیادی چک اخذ شده در بخش تایید یا رد چک صیاد می کند.مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین
با درج شناسه صیادی اطلاعات چک دریافت شده نمایش داده می شود و دارنده برگه چک قادر به تایید یا رد آن می باشد.

 

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

3- مرحله انتقال چک صیاد

 

امکان انتقال برگه چک با شناسه صیادی تایید شده فوق به شخص حقیقی/ حقوقی ثالث وجود دارد.

مراحل ثبت و انتقال چک برای اشخاص حقیقی در اینترنت بانک ایران زمین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.