چگونه سهامدار بانک‌ها شویم؟

بانک مرکزی با اصلاحاتی، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد که طبق آن افراد متقاضی باید فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یکی - دو سال گذشته باشند.

در ادامه این بخشنامه تملک سهام توسط مالک واحد، تا سقف ١٠ درصد سهام مؤسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم‌الاجرا، مجاز است.

چگونه سهامدار بانک‌ها شویم؟

اما مالکیت بیش از ١٠ تا ٢٠ درصد و بیش از ٢٠ تا ٣٣ درصد سهام مؤسسه اعتباری، منوط به شرایطی است که برای سهام بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد به شرح زیر است:

۱) فاقد بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور

۲) فاقد بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس یک بانک طی یک سال گذشته

۳) فاقد سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور

۴) فاقد بدهی قطعی مالیاتی و گمرکی

۵) فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر

۶) منشأ سرمایه آنها در چارچوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی، شفاف و قابل احراز باشد و از محل تسهیلات از شبکه بانکی تأمین نشده باشد

۷) از تملک سهام مؤسسات اعتباری و حق تصدی سمت در زمینه‌های اقتصادی، حقوقی، بانکداری، مالیات، تجاری و بازرگانی منع نشده باشد

۸) دارای تأییدیه صلاحیت عمومی از حوزه حراست بانک مرکزی

شرایط تملک سهام بیش از ۲۰ تا ۳۳ درصد چیست؟ 

علاوه براین، شرایط تملک سهام بیش از ٢٠ تا ٣٣ درصد نیز به شرح زیر است:

۱) فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از ٥ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس دو بانک طی دو سال گذشته

۲) فاقد حکم ور شکستگی به تقصیر و یا ناشی از تقلب در شرکت‌های ورشکسته طی پنج سال گذشته

۳) اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حداقل ٨٠ درصد مجموع سهام تحت تملک مالک واحد، دارای فعالیت، تجارب و ســوابق کاری مؤثر در زمینه پولی و یا مالی به تشــخیص بانک مرکزی باشند

۴) دارای برنامه عملیاتی مورد تأیید بانک مرکزی برای اداره امور مؤسسه اعتباری باشد

مدارک مورد نیاز برای تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری 

طبق این گزارش، برای اینکه بتوانید مالک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شوید باید به منظور اخذ مجوز از بانک مرکزی، مدارک زیر را تهیه و ارسال کنید:

۱) اعداد سهام مورد تقاضا جهت تملک
۲) اسناد و مدارک معتبر جهت احراز شرایط مندرج در ماده ۹ دستورالعمل
۳) صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته برای اشخاص حقوقی
۴) اطلاعات کامل مالکان به انضــمام اطلاعات مربوط به هیئت مدیره، مدیر عامل و ســایر مدیران مالکان مذکور؛

۵) فهرستی از سهامداران دارنده حداقل پنج درصد سهام مالکان

۶) اظهارنامه حاوی اطلاعات مربوط به دارایی و بدهی به همراه اطلاعات مربوط به درآمد و سایر جریانات نقدی، برای اشخاص حقیقی

۷) فرم تکمیل شده اطلاعات مربوط به آن دسته از سهامداران مؤسسه اعتباری که به سبب نوع ارتباط با متقاضی، مشمول مصادیق مالک واحد مو ضوع ماده ۳ این دستورالعمل قرار گرفته و نیز ارائه اطلاعات مربوط به تملک‌های غیر مســتقیمی که از طریق این تقاضــا شــکل
می‌گیرد

۸) تعهدنامه‌ای مبنی بر رعایت الزامات این دستورالعمل

در چه مواردی مجوز مالکیت سهام شما باطل می‌شود؟ 

علاوه براین، لازم است بدانید که در صورتی که شرایط تملک سهام مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل را از دست بدهید، بر اساس ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده، مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات مؤثر حسب تشخیص بانک مرکزی، مجوز موضوع این دستورالعمل را اخذ کرده باشید و در تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، بر خلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کنید؛ مجوز مالکیت سهام شما باطل می‌شود.

همچنین، استفاده از منابع موسسه اعتباری بر خلاف قوانین و مقررات مربوط و بهم زدن تعادل میان منابع و مصارف موسسه با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سایر اعتباردهندگان مؤسسه اعتباری و یا ثبات و سلامت آن و یا شبکه بانکی با تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد، از جمله موارد دیگری است که مجوز تملک سهام شما را باطل می‌کند.

منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.