آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30اسفند 1399 شرکت که در روز پنج شنبه مورخ 13/03/1400 رأس ساعت 9 صبح در محل مجموعه فرهنگی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر ، نرسیده به چهار راه پارک وی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند1399.
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند1399و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم شود.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400.
  • تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره .
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی 1400.
  • سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
  • یادآوری:

همراه داشتن کارت ملی برای کلیه سهامداران و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع می گردد.

همچنین سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85943181-021امور سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش تماس حاصل نمایند.

رئیس هیأت مدیره

شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام)

منبع شرکت کارت اعتباری ایران کیش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.