لزوم ایجاد ساختار مدیریت مستقل برای حوزه مدیریت منابع انسانی

در مباحث نوین مدیریت سرمایه انسانی مانند تجربه کارکنان، عجین شدن و شریک استراتژیک بودن منابع انسانی، بر موضوع ارتباط مستقیم متولی منابع انسانی(CHRO) با مدیرعامل یا نفر اول شرکت تأکید می‌شود.

یادداشتی از بهزاد فروزانفر، مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی فرادیس البرز

در مباحث نوین مدیریت سرمایه انسانی مانند تجربه کارکنان، عجین شدن و شریک استراتژیک بودن منابع انسانی، بر موضوع ارتباط مستقیم متولی منابع انسانی(CHRO) با مدیرعامل یا نفر اول شرکت تأکید می‌شود زیرا:

1- دیگر وظایف منابع انسانی به برنامه‌ریزی مصاحبه‌ها، هماهنگی‌های اجرایی ختم نمی‌شود. بلکه توسعه کارکنان برای بکارگیری فناوری نوین، برنامه‌های آتی و اخذ تصمیمات استراتژیک در مدیریت استعدادها و عجین شدن از موضوعاتی است که از منابع انسانی انتظار می‌رود به نحوه احسن در اسرع وقت انجام داده و از این مباحث روز دنیا عقب نماند.

2- اگر به سرمایه انسانی به عنوان مهمترین سرمایه باور داشته باشیم، پس اولین موضوع در جلب رضایت مشتری، جلب رضایت مشتریان داخلی که همانا کارکنان شرکت هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

3- اگر کارکنان اولین مشتریان سازمان محسوب می‌شوند پس بیشترین توجه را نیز باید دریافت کنند و اولین شخص سازمان باید برای آنها وقت بگذارد.

4- از سوی دیگر به دلیل لزوم چابکی در کسب و کار و در پاسخ به نیازهای مشتری(داخلی) موضوعات منابع انسانی به موضوعات اورژانسی، پر اهمیت و ضروری برای کسب و کار تبدیل شده‌اند.

5- تحلیل تعادل کار و زندگی، بار کار و وظایف جدید پیش رو مانند قوانین جدید، بسته‌های انگیزشی متناسب نیروی کار، روش تخصیص پاداش و…از موضوعات کلیدی است که اگر دچار گذر زمان شود از اثربخشی کافی برخوردار نبوده و زیان‌های قابل توجهی از نظر مالی و روانی به بدنه شرکت خواهد زد.

6- احتمال تفسیرهای چندگانه بر اصل موضوع طی لایه2های مختلف تا رسیدن به مدیرعامل وجود دارد که خطر دورشدن از موضوع اصلی، فوت وقت و لوث شدن موضوع را در پی خواهد داشت.( اطلاعات دسته دوم برای تصمیمات مهم کارآمد نیستند)

7- طی مطالعات مختلف تایید شده است که احساس مسئولیت و عملکرد کارکنانی که مستقیم با مدیرعامل کار می‌کنند بهتر است و کارکنان شاد تر و بهره‌ورتر هستند.

8- مدیرعامل باید در ارتباط مستقیم موضوعات منابع انسانی باشد. از همه این موضوعات در اسرع وقت مطلع و تصمیمات را اعلام کند و بازخورد صحیح و به موقع به فرایندها، سیاست‌ها و رویه‌ها دهد.

9- معمولاٌ منابع انسانی با واحدهای مالی و بازرگانی به یک معاونت تخصیص میابد که نگاه توسعه‌ای برای منابع انسانی با نگاه انقباضی برای امور مالی و بازرگانی همسنخ نبوده و توسعه سرمایه انسانی قربانی نگاه انقباضی اکثریت حاکم خواهد شد.

10- معمولاً افق دید مدیرعامل در موضوعات سرمایه انسانی متعالی‌تر و حمایتی‌تر است و با هر واسطه‌گری در تصمیمات منابع انسانی، بخشی از اهمیت موضوعات منابع انسانی به هدر میرود و مغفول می‌ماند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.