بازدید ریاست اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران از شرکت داده ورزی سداد

ریاست محترم اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران از واحدهای SOC, NOC و مانیتورینگ سرویس های سداد بازدید به عمل آورد.

با هدف انتقال دغدغه ها و بررسی مشکلات همکاران محترم شعب بانک ملی ایران و یافتن راهکارهای ارائه سرویس های بهتر، مهندس مجید جعفریان ریاست محترم اداره کل عملیات بانکی از شرکت داده ورزی سداد بازدید به عمل آورد.

1بازدید ریاست اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران از شرکت داده ورزی سداد

در این نشست که با حضور دکتر فرهاد فائز مدیریت محترم عامل، جناب آقای احمد صالحی عضو محترم هیأت مدیره و معاونین شرکت برگزار گردید؛ پیرامون برخی از مشکلات و اختلالات گزارش شده از همکاران محترم شعب، گفتگو شد.

همچنین در این دیدار، ضمن بررسی چالش ها و موانع موجود، در خصوص هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر با بانک ملی ایران به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

1بازدید ریاست اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران از شرکت داده ورزی سداد

در ادامه، از مراکز اصلی مانیتورینگ شرکت شامل NOC, SOC و مانیتورینگ سرویس ها، بازدید به عمل آمد و کارشناسان و مدیران این واحدها، گزارشی از اقدامات خود را ارائه دادند. ریاست محترم اداره کل عملیات بانکی، از تلاش های مدیریت و کارکنان وفادار و ارزشمند شرکت داده ورزی سداد به عنوان کلیدی ترین بازوی اجرایی بانک ملی، با توجه به حجم پروژه های فورس ماژور و دارای اولویت بانک که در سال اخیر به واسطه ی شیوع ویروس کرونا، افزایش چشمگیری داشته است؛تقدیر و تشکر نمود.

منبع سداد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.