کسب جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري توسط شرکت ملي انفورماتيک

شرکت ملي انفورماتيک در «هفتـمين دوره جايزه ملي مديريـت فناوري و نوآوري» با کسـب بازه امتيازي «200-250» به جايگاه «توانمندي در نوآوري» نشان يک ستاره توانمندي در مديريت فناوري و نوآوري ارتقا يافت.

شرکت ملي انفورماتيک و شرکت‌هاي زيرمجموعه موفق شدند در هفتمين دوره جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري که از سوي انجمن مديريت فناوري و نوآوري ايران با همکاري سازمان‌ها و نهادهايي چون معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت علوم تحقيقات و فناوري در تيرماه سال جاري برگزار شد، جايزه «نشان يک ستاره توانمندي» در مديريت فناوري و نوآوري را کسب کنند.

جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري با هدف ارائه مدل بلوغ براي ارتقاي قابليت‌هاي فناوري و نوآوري در سازمان‌ها و استفاده از چارچوب ارزيابي استاندارد و بين¬المللي فناوري و نوآوري، متشکل از شش شاخص ارزيابي توانمندي¬هاي گروه (با 9 معيار فرعي و 52 فعاليت) و سه شاخص نتايج گروه (با 16 معيار فرعي و 70 فعاليت)، طراحي شده است. شکل گيري الگويي براي گروه جهت افزايش قابليت هاي فناورانه، ارتقا يادگيري و دانش گروه در زمينه مديريت فناوري و نوآوري، افزايش توان گروه در حوزه فناوري و نوآوري و ايجاد مزيت رقابتي براي گروه از مهم¬ترين اهداف کلان شرکت در اين جايزه است.

اين موفقيت با سازماندهي مطلوب انجام پذيرفته، مشارکت فعالانه شرکت¬هاي عضو گروه در تنظيم اطلاعات مورد نياز اظهارنامه جايزه بر اساس نظر کميته ارزيابي جايزه با کسب بازه امتيازي «200-250» و با عبور از مرحله «تعهد به نوآوري»، به مرحله «توانمندي در نوآوري» وارد و نشان يک ستاره توانمندي در مديريت فناوري و نوآوري کسب شد.

منبع شرکت ملي انفورماتيک
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.