انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک‌ساله با سود ۱۸ درصد بانک مسکن

بانک مسکن در راستای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یکساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸% سالانه و نرخ سود بازخرید ۱۰% سالانه به تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ را در دستور کار بانک قرار داد.

گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک‌ساله منتشره به تاریخ 1399/4/15 تمامیِ دارندگان، در سررسید به صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یک‌ساله جدید تبدیل می‌شود. بدیهی است در صورت تمایل دارندگان گواهی سپرده موصوف به بازخرید در سر رسید و یا پس از آن، فرآیند مورد نظر از طریق بازخرید گواهی سپرده منتشره به تاریخ 1400/4/15 صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است این اوراق بانک مسکن  با نام است و به صورت الکترونیکی در واحدهای یک میلیون ریالی منتشر می شود. دارای سر رسید یکساله بوده، سود آن در مقاطع ماهانه پرداخت می گردد و معاف از مالیات خواهد بود. ضمن اینکه در صورت بازخرید قبل از سر رسید، به صورت روز شمارنرخ سود سالانه ۱۰ درصد به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

  بانک مسکن، پایدارترین بانک عضو شتاب
منبع پایگاه خبری بانک مسکن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.