وضعیت برتر به پرداخت ملت در گزارش مرداد ماه شاپرک

 شرکت به پرداخت ملت در گزارش مرداد ماه شاپرک، بالاترین سهم در مبلغ تراکنش‌ها، بالاترین سهم مبلغی در خرید، بیشترین سهم در ابزار پذیرش موبایلی، بیشترین سهم از ابزار موبایلی تراکنش دار را ثبت کرده است.

در گزارش ادامه ما وضعیت به پرداخت ملت را در گزارش مرداد ماه شاپرک بصورت کامل بررسی کرده ایم.

سهم تعدادی و مبلغی

  سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP  سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکتهای PSP

 

 

همانگونه که در شکل فوق ملاحظه می گردد، در مرداد ماه 1400 شرکت “به‌پرداخت ملت” در تعداد تراکنش‌ها با اختلاف کمی رتبه دوم را کسب کرده است اما با سهم 19.68 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان بیشترین سهم مبلغی را در اختیار دارد.

سهم به پرداخت ملت از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در این ماه همچنان شرکت “به‌پرداخت ملت” با پوشش 19/19 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکتهای PSP از بازار سرویس‌های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی تیر و مرداد 1400 در جدول 4-4 ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در مرداد ماه شرکت “به پرداخت ملت” با پوشش 19.77 درصد از بازار تراکنش‌های خرید، بالاترین دارنده‌ی سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور محسوب می‌گردد.

4-4

سهم از تعداد ابزار پذیرش موبایلی

سهم هر یک از شرکتهای psp از تعداد کارتخواتهای  فروشگاهی ، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی در دو ماه تیر و مرداد 1400 در جدول 4-11 ارائه شده است.

شرکت “به پرداخت ملت ” در مرداد ماه بیشترین سهم از تعداد ابزار پذیرش موبایلی را با 96.27% داراست و البته با افزایش 0.03 درصدی بیشترین اختلاف را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.

سهم هر یک از شرکت‌های PSP از تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی تراکنش دار در دو ماه متوالی تیر و مرداد در جدول 12-4 ارائه شده است.

شرکت “به پرداخت ملت” در این ماه با 84.90 درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را دارد.

به پرداخت

شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی

در جدول 15-4 شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکت‌های PSP در مرداد ماه محاسبه شده است.

در مرداد ماه همانند ماه گذشته شرکت “به پرداخت ملت”، به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند.

دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشی به این معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی کارتخوان‌ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکت ها به گونه ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکتها موفق‌تر عمل نموده اند.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

جدول زیر همچنین، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در مرداد ماه محاسبه و ارائه می نماید.

بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در مرداد ماه

در شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه گذشته شرکت‌ به‌پرداخت ملت به عددی بالاتر از یک دست یافته‌اند. این بدین معناست که جذب تراکنش های این شرکت‌ها بر روی کارتخوان‌های تراکنش دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان های تراکنش دار کشور بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.