عملکرد مطلوب پرداخت الکترونیک سامان در گزارش مهرماه شاپرک

شرکت شاپرک در  گزارش  ماهیانه خود سعی می‌کند تا  با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در کل و همچنین به تفکیک هر یک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم کند.

در این مطلب به بررسی عملکرد پرداخت الکترونیک سامان در مهرماه می‌پردازیم:

سهم تعدادی و مبلغی از بازار تراکنش‌

سهم  تعدادی و مبلغی هر  یک  از  شرکت‌های  ارائه  دهنده  خدمات پرداخت  از کل  تراکنش‌های بازار  خدمات  پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل  زیر ترسیم شده است.

گزارش شاپرکگزارش شاپرک

همانگونه که در دو شکل فوق ملاحظه می‌گردد در این ماه شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان ” با کسب 20.23% سهم تعدادی و 17.44 % سهم مبلغی رتبه دوم را کسب کرده است و در مولفه تعدادی تفاوت با رتبه دوم رقم  ناچیزی معادل  با 0.21 درصد گزارش می‌شود.

 

سهم پرداخت الکترونیک سامان از بازار تراکنش‌های هر یک از  ابزارهای پذیرش

این  شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه  سرمایه گذاری  هر  یک  از  شرکت های  PSP  در  ابزار های پذیرش می شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سهم تعدادی تراکنش های هر یک از شرکت‌های  PSPاز بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی شهریور و مهر  1400  در جدول زیر ارائه شده است.

در  مهر ماه  شرکت   “پرداخت  الکترونیک  سامان”  با  پوشش   20.56 درصد   از  بازار  تراکنش‌های  کارتخوان  فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود  دارد.

بررسی عملکرد شرکت‌ های ارائه دهنده خدمات پرداخت در مهر 1400

سهم مبلغی  تراکنش های هر یک از شرکت های PSPاز بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی  شهریور و  مهر  1400  در جدول  زیر  ارائه شده است. در این ماه شرکت پرداخت  الکترونیک  سامان  در  مهر   ماه  با  رقمی  معادل39.58  درصد  بخش  قابل  توجهی  از  بازار  مبلغی   تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است.  این   شرکت  در ابزار پذیرش موبایلی نیز  با  پوشش 39.23  درصدی،  سهم عمدهای  از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

همچنین بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های  ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی  نسبت به ماه گذشته با رقم  0.26 درصد  به  شرکت  “پرداخت  الکترونیک  سامان”  تعلق  دارد.

گزارش شاپرک

شاخص  اثربخشی کارتخوان  فروشگاهی  فعال  سیستمی در بعد کشوری

دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تعیین کننده  عملکرد شرکت و توزیع مناسب این  ابزارها توسط شرکت‌ها باشند که برای این منظور می‌توان شاخص اثربخشی  کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را تعریف نمود.

این شاخص بیانگر نسبت سهم هر شرکت از تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار  کارتخوان  فروشگاهی  است.  عدد  حاصل  میزان  اثربخشی  کارتخوان های  یک  شرکت  در  شبکه  پرداخت  الکترونیک را نشان می دهد و مقدار آن بیانگر میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش ها است. در واقع  چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به  اندازه سهمی که در ابزارها دارد، از   بازار تراکنش ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد  یعنی  شرکت بیشتر  از  سهمی که  از  ابزارها  دارد،  موفق به  جذب  تراکنش  شده است.  بنابراین می‌توان  چنین  گفت که  شاخص  اثربخشی کارتخوان  فروشگاهی، کارایی  توزیع کارتخوان‌های  شرکت های    PSPرا  بررسی  نموده و از این رو شرکت‌ها به سبب کاراتر بودن توزیع، میبایست با جایابی مناسب کارتخوان ها برای جذب تراکنش‌های بیشتر، شاخص اثربخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.

در جدول  15-4  شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکت‌های    PSPدر مهر ماه محاسبه شده است.

4-15

در  مهر  ماه همانند ماه گذشته شرکت‌های  “پرداخت الکترونیک سامان”  به  رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند. دارا بودن عدد بالاتر از یک  در شاخص اثربخشی به  این معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت ها بر روی کارتخوان‌ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان هایشان  از کل کارتخوان های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان های فروشگاهی این شرکت ها به  گونه ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفق‌تر عمل نموده اند.

اثربخشی هریک از شرکت‌ها در کل کارتخوان های فروشگاهی در بالا به تفصیل بررسی گردید. در این بخش به منظور مشاهده‌ی نحوه‌ی جایابی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنشدار در کشور و همچنین بررسی میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش‌ها، شاخص اثربخشی به ازای سهم تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی هر  شرکت  به  سهم  آنها  از  تعداد  کارتخوانهای  فروشگاهی  تراکنشدار  بازتعریف  شده  و  به عنوان  شاخص اثربخشی کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار ارائه می گردد.

در واقع چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به اندازه سهمی که در ابزارهای تراکنش دار دارد، از بازار تراکنش‌ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد یعنی شرکت بیشتر از سهمی که از ابزارهای مزبور دارد، موفق به جذب تراکنش شده است.

جدول زیر همچنین، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در مهر  ماه محاسبه و ارائه می نماید.

گزارش شاپرک

در شاخص اثربخشی کارتخوان های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه  گذشته “پرداخت الکترونیک سامان”   به عددی بالاتر از یک دست یافته‌ است. این بدین معناست که جذب تراکنش های این شرکت‌ها بر روی  کارتخوان‌های تراکنش دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های تراکنشدار کشور بوده  است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکتها به گونه ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش ها به نسبت سایر شرکتها موفقتر عمل نموده اند. عملکرد مختلف هر یک از شرکت‌های  PSP  در کسب سهم بازار تراکنش‌ها و کارتخوان‌های تراکنش دار سبب گردیده تا میزان شاخص مذکور بعضا با افزایش و یا کاهش مواجه شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.