بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان‌ماه

هر ماه شرکت شاپرک با مطالعه شاخص‌های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت‌های پرداخت در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند. در مطلب ادامه، عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان 1400 بررسی شده است.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های PSP

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات  پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل زیر  ترسیم شده است.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

در شاخص سهم تعدادی تراکنش‌ها، شرکت “پرداخت الکترونیک  سامان”  با پیشی گرفتن از شرکت  “به پرداخت ملت”  با  سهم 20.45درصدی جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مولفه‌ی سهم مبلغی همچنان شرکت  “به پرداخت  ملت”  با  اختصاص  سهم  19.25  درصدی  از  مبلغ  تراکنش‌ها،  بیشترین  سهم  را  به  خود اختصاص داده است. در این ماه اختلاف سهم  مبلغی شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”-  دومین شرکت بازار-  با این شرکت  حدود  1  درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم  ناچیزی معادل با 0.10  درصد گزارش می‌شود.

مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش  مهر  ماه سال  1400  حکایت از آن دارد که در مولفه‌ی سهم از تعداد تراکنش‌ها جا به جایی بین دو شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  و  “به پرداخت ملت”  رخ داده  است. در مولفه‌ی مبلغی میزان نوسانات قابل توجه نبوده  و جابه جایی بین شرکت‌ها رخ نداده است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه‌ی سرمایه گذاری  هر  یک  از  شرکت‌های  PSP  در  ابزارهای  پذیرش می‌شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های  PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی مهر و آبان  1400 در جدول زیر ارائه شده است.

شرکت  “پرداخت  الکترونیک  سامان”  در  آبان  ماه  با  پوشش   20.66 درصد   از  بازار  تراکنش‌های  کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته  بالاترین سهم را در اختیار خود  دارد.  شرکت  “تجارت الکترونیک پارسیان ”  نیز  با کسب31.13 درصد  از سهم بازار  تراکنش‌های  اینترنتی، به عنوان  ارائه دهنده‌ی  خدمات به بیشترین  تعداد  تراکنش‌های مذکور محسوب می‌شود. شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  با پوشش 35.37  درصدی از سهم  تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0.24درصد کاهش به  شرکت  “آسان  پرداخت  پرشین ”  تعلق  دارد.  بیشترین  اختلاف  بین  سهم  تعدادی تراکنش‌های  ابزار پذیرش اینترنتی نیز با 1.13  کاهش  به شرکت  “کارت اعتباری ایران کیش”  تعلق دارد.  شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  با  2.29درصد  افزایش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی  نیز نشان می‌دهد.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزار های پذیرش در شکل 3-4 نمایش داده شده است.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های  PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی مهر و آبان 1400 در جدول  2-4 ارائه شده است. در این ماه همچنان شرکت  “به پرداخت ملت”  با پوشش  18.95  درصدی  از  مبالغ  بازار  کارتخوان  فروشگاهی،  بالاترین  سهم  را  در  اختیار  خود  دارد.  از  سویی  دیگر  شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  در  آبان  ماه  با رقمی  معادل  45.89درصد  بخش قابل توجهی  از   بازار مبلغی  تراکنش‌های اینترنتی را کسب نموده است. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز  با  پوشش 41.59درصدی، سهم عمده‌ای  از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

بیشترین  اختلاف  بین  سهم  مبلغی  تراکنش‌های  ابزار  پذیرش  کارتخوان  فروشگاهی  نسبت  به  ماه  گذشته با  افزایش  0.35 درصدی به  شرکت  “پرداخت  الکترونیک پاسارگاد”  تعلق  دارد.  شرکت  “پرداخت  الکترونیک سامان”  در ابزار  پذیرش اینترنتی با  افزایش چشم گیر  6.31درصدی  و در ابزار پذیرش موبایلی با افزایش  2.36  درصدی، بالاترین تفاضل را نشان می‌دهد.

لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند. شکل  4-4  سهم شرکت‌های  PSP  از مبلغ تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را در آبان  1400 نمایش می‌دهد.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت‌های  “الکترونیک کارت دماوند”  و  “سایان کارت ”  به گونه‌ای بوده که کمترین  مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود  اختصاص  داده‌اند.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه‌ی سرمایه‌گذاری هر شرکت  PSP  در سرویس‌های خدمات پرداخت می‌شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر یک از شرکت‌ها به تفکیک نوع سرویس مورد  بررسی قرار می‌گیرد. سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های  PSPاز بازار تراکنش‌های هر سرویس  برای دو ماه متوالی مهر و آبان  1400 در جدول 3-4 ارائه شده است.

شرکت “پرداخت الکترونیک سامان”  با پوشش  20.40  درصد  از بازار تراکنش‌های خرید،  با پیشی گرفتن از  شرکت  “به پرداخت ملت”  در این ماه  بالاترین سهم را  به خود اختصاص داده است. شرکت  “به پرداخت ملت”  در حوزه تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ با در اختیار داشتن24.04 درصد از بازار تراکنش‌های فوق، همچنان بیشترین سهم را دارد. در این ماه  شرکت  “تجارت الکترونیک پارسیان”  با کسب 17.78  درصد از  سهم بازار تراکنش‌های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش‌ها خدمت ارائه می‌دهد.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید  و  پرداخت قبض و خرید شارژ  در ماه  آبان  نسبت به  مهر  ماه  با  افزایش  به  ترتیب 0.18 درصدی  و  0.85درصدی   در  شرکت  “پرداخت  الکترونیک  سامان”  مشاهده می‌شود.  شرکت  “آسان  پرداخت  پرشین”  در  تراکنش‌های  مانده گیری  کاهش  0.44 درصدی  تجربه  کرده  و  بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش‌ها به خود اختصاص داده است.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از سرویس‌های شبکه‌ی  الکترونیکی پرداخت کارت در شکل  5-4 نمایش داده شده است.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

سهم مبلغی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های  PSP  از  بازار سرویس‌های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت  برای دو ماه  متوالی  مهر  و  آبان   1400  در جدول  4-4  ارائه شده  است.  اطلاعات این جدول مبین آن است که  در  آبان   ماه شرکت  “به پرداخت ملت”  با پوشش19.35  درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده‍‌ی  سهم  مبلغی  تراکنش های  مذکور  محسوب  می گردد.  در  تراکنشهای  پرداخت  قبض  و  خرید  شارژ  آبان   ماه،  شرکت  “فن آوا کارت”  با   سهم مبلغی  15.31درصدی  بیشترین سهم مبلغی  این نوع از  تراکنش‌ها  را  به خود اختصاص داده  است.

  بررسی عملكرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در شهریور ماه

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های  خرید در  آبان  ماه  و ماه جاری با رقمی برابر با  0.81درصد   افزایش  در  شرکت  “پرداخت الکترونیک  سامان”  گزارش شده است. این  شاخص در تراکنش‌های  پرداخت قبض  و خرید شارژ با افزایش4.54 درصدی، در شرکت “فن آوا کارت ” مشاهده می‌شود.

شکل 6-4 سهم شرکت‌های PSPاز مبلغ تراکنش‌های سرویس‌های مختلف را در آبان ماه نمایش می‌دهد.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که دو شرکت  “الکترونیک کارت دماوند”  و  “سایان کارت”  کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها  را در  بین  شرکت‌های  ارائه  دهنده  خدمات  پرداخت داشته و سهم  آن ها از بازار کلیه سرویس‌های خدمات پرداخت کارت ناچیز است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در این بخش عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش‌های ناموفق حوزه پذیرندگی  مورد بررسی قرار می گیرد. هدف آن، انجام مقایسه‌ای بین شرکت‌ها در پشتیبانی از تراکنش‌های صحیح و دقت در عملکرد می‌باشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنش‌های هر شرکت  PSP  محاسبه  گردیده تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. جدول 5-4نتایج این بررسی در دو ماه متوالی مهر و آبان  1400 را منعکس نموده است.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

در  ماه  آبان   شرکت  “تجارت  الکترونیک  پارسیان”،  با  رقمی  برابر  با  0.011  درصد،   بهترین  عملکرد  از  منظر نسبت  خطای  پذیرندگی  به  مجموع  تراکنش‌ها  را  در  میان  سایر  شرکت‌ها  داشته ‌است.  در  مقابل  شرکت  “الکترونیک کارت دماوند”  با کسب رقم 1.698درصد   بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده  است.

در ماه جاری عملکرد  بیشتر  شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت  “پرداخت الکترونیک سپهر”  و  “آسان پرداخت پرشین”  به گونه‌ای بوده که سبب  کاهش  بیش از  18  درصدی  در  خطای پذیرندگی   شبکه شده است. اطلاعات این جدول در شکل  7-4به تصویر کشیده شده است.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می‌شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها (عملکرد مثبت)، با کاهشی برابر با  0.343درصد  در  شرکت  “پرداخت الکترونیک سپهر”  رخ داده است. همچنین شرکت  “الکترونیک کارت دماوند”  با رقم0.354  درصد  افزایش،  بیشترین  رشد  را  نسبت  به سایر شرکت‌ها در این شاخص تجربه کرده است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در ابزارهای پذیرش

یکی از مهمترین شاخص‌های حوزهی پرداخت الکترونیک کارت، بررسی عملکرد شرکت‌های  PSP  در مدیریت،  پشتیبانی و توسعه ابزارهای پذیرش می‌باشد. با توجه به آینده‌ی صنعت پرداخت در حوزه‌ی  پرداخت‌های موبایلی  و اینترنتی، در گزارش اقتصادی شاپرک سعی شده است که علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات در خصوص کارتخوان‌های فروشگاهی، به ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز پرداخته شود. از این رو در این بخش ابتدا عملکرد  شرکت‌ها در هریک از ابزارهای پذیرش به تفکیک  ابزارهای فعال سیستمی و تراکنشدار مورد بررسی قرار  گرفته و پس از آن به طور ویژه به عملکرد آن ها در کارتخوان فروشگاهی توجه می‌شود.

این شاخص، سبب  شناخت  حوزه فعالیت و نحوه‌ی سرمایه گذاری  هر یک  از  شرکت‌های   PSPدر  ابزارهای  پذیرش می‌شود.  در این بخش تعداد  هر  یک  از انواع  ابزار  پذیرش  فعال سیستمی و  تراکنشدار به  ازای  هر  شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سهم هر یک از شرکت‌های PSP  از تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزار  پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی در دو ماه مهر و آبان  1400 در جدول  11-4 ارائه شده است.

در  آبان ماه به میزان ناچیزی بر  تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی شبکه‌ی پرداخت کارت کشور  نسبت به ماه گذشته  افزوده  شده است. در این ماه شرکت  “تجارت الکترونیک  پارسیان”  با کسب سهم بازار 14.87  به عنوان دارنده‌ی بالاترین تعداد کارتخوان های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب می گردد.

شرکت  “آسان پرداخت پرشین ”  نیز با سهم  بازار35.99  درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال پشتیبانی می‌کند. لازم به توضیح است که برخی شرکت‌ها با بازتعریف بعضی از کارتخوان‌های فروشگاهی خود به عنوان ابزار  پذیرش اینترنتی، سعی در تسهیل انجام خدمات پرداخت کارت از طریق نرم افزار موبایلی خود و بر بستر اینترنت می‌نمایند. ابزارهای پذیرش فوق این امکان را برای مشتریان فراهم می‌کند تا با استفاده  از نرم افزار این شرکت‌ها بر روی موبایل، اقدام به دریافت  QRCode  پذیرنده نموده و به آسانی پرداخت بدون کارت  خود  را  با  وارد  کردن  اطلاعات  رمز  دوم  و  CVV2  انجام  دهند.  در  بازار  ابزار  پذیرش  موبایلی  شرکت به پرداخت ملت همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با96.37 درصد در اختیار دارد.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

  در سهم از  تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی،  شرکت  “پرداخت الکترونیک پاسارگاد”  و  “کارت اعتباری ایران  کیش”  به ترتیب  با0.26  درصد  افزایش و  0.26درصد  کاهش  نسبت به ماه پیشین، بیشترین اختلاف را به  صورت توامان در این مولفه رقم زده‌اند.  در ابزار پذیرش اینترنتی بالاترین تغییر سهم در  شرکت  “به پرداخت  ملت”  با  0.17  درصد افزایش مشاهده می‌شود. سهم ابزار  پذیرش موبایلی شرکت  “آسان پرداخت  پرشین”کاهش  0.04 درصدی  را  نسبت  به  ماه  گذشته  نشان  می‌دهند  و  بیشترین  اختلاف  در  سهم  از  ابزار  پذیرش موبایلی را به خود اختصاص داده است  .

سهم هر یک از شرکت های PSP از تعداد کارتخوان های فروشگاهی ، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی تراکنشدار در دو ماه متوالی مهر و آبان در جدول 12-4 ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه میگردد، در این ماه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنشدار با کسب 15.01 درصد بالاترین سهم را در اختیار دارد..  شرکت  “آسان پرداخت پرشین”  با کسب سهم  18.72  درصدی  همچنان بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است.  شرکت  “به پرداخت ملت”  نیز با 81.21  درصد  بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را در دست دارد.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

سهم بازار کارتخوان فروشگاهی در شرکت  “پرداخت الکترونیک پاسارگاد”  با افزایش  0.37درصدی،  بیشترین اختلاف را داشته است.  سهم بازار ابزارهای پذیرش اینترنتی تراکنشدار شرکت “کارت اعتباری ایران کیش ”  با افزایش 2.50  درصدی  بالاترین  تفاضل  را  نشان می‌دهد . شرکت  “به پرداخت ملت”  با  کاهش  1.65  درصدی،  بیشترین اختلاف  سهم را در ابزارهای پذیرش موبایلی تراکنش دار نسبت به ماه گذشته داشته است.

  بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در مهر ماه

بررسی عملكرد شرکت‌های PSPدر ابزار کارتخوان‌های فروشگاهی

کارتخوان فروشگاهی به سبب تعدد ابزار و نیز تعداد و مبلغ  تراکنش‌ها اهمیت ویژه ای نسبت به سایر ابزارهای  پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی دارد. به همین علت به طور ویژه عملکرد کارتخوان فروشگاهی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسی می شود.

با توجه به اهمیت کارتخوان‌های فروشگاهی در صنعت پرداخت کشور به دلیل سهم بالای تعدادی و مبلغی  آن ها در  تراکنش‌ها، مطالعه‌ای در عملکرد  شرکت‌ها در  این ابزار انجام شده و  با محاسبه شاخص  اثربخشی آن ها،  نحوه‌ی  توزیع  این  ابزارها  توسط  شرکت‌ها  مورد  بررسی  قرار  می‌گیرد.  برای  این  منظور  ابتدا  سهم  هر شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و سهم هر شرکت  PSP  از کل تعداد ابزار کارتخوان‌های فروشگاهی در هر استان مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و اثربخشی کارتخوان  فروشگاهی فعال سیستمی و کارتخوان فروشگاهی تراکنشدار برای هر یک از آنها در بعد کشوری و نیز در  بعد  استانی  اندازه گیری  و  تحلیل  شده  است.  در  پایان   با  بهره جویی  از  آمار  کارتخوان‌های  کم تراکنش  و  فاقد تراکنش مالی شرکت‌های PSP ، عملکرد هر شرکت در خصوص این نوع کارتخوان‌ها بررسی خواهد شد.

شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی در بعد کشوری

دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تعیین کننده  عملکرد شرکت و توزیع مناسب این  ابزارها توسط شرکت‌ها باشند که برای این منظور می‌توان شاخص اثربخشی  کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را تعریف نمود.

این شاخص بیانگر نسبت سهم هر شرکت از تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار  کارتخوان  فروشگاهی  است.  عدد  حاصل  میزان  اثربخشی  کارتخوان‌های  یک  شرکت  در  شبکه  پرداخت  الکترونیک را نشان می‌دهد و مقدار آن بیانگر میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش‌ها است. در واقع  چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به  اندازه سهمی که در ابزارها دارد، از   بازار تراکنش‌ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد  یعنی  شرکت بیشتر  از  سهمی که  از  ابزارها  دارد،  موفق به  جذب  تراکنش شده است.  بنابراین می‌توان  چنین گفت که  شاخص  اثربخشی کارتخوان  فروشگاهی، کارایی  توزیع کارتخوان‌های  شرکت‌های  PSPرا  بررسی  نموده و از این رو شرکت‌ها به سبب کاراتر بودن توزیع، می‌بایست با جایابی مناسب کارتخوان‌ها برای جذب تراکنش‌های بیشتر، شاخص اثربخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.

در جدول 15-4 شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی برای هر یک از شرکت‌های  PSP  در  آبان ماه محاسبه شده است.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

در  آبان  ماه همانند ماه گذشته شرکت‌های  “پرداخت الکترونیک سامان”  ،”به پرداخت ملت”  ،”آسان پرداخت  پرشین”  ،”تجارت الکترونیک پارسیان”  ،”الکترونیک کارت دماوند”  و شرکت  “پرداخت الکترونیک سداد”  به  رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته‌اند. دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشی به  این معناست که جذب تراکنش های این شرکت ها بر روی کارتخوان ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان هایشان  از کل کارتخوان های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان های فروشگاهی این شرکت ها به گونه‌ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفقتر عمل نموده‌اند  .

بیشترین تغییر در میزان شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در آبان  ماه  1400 نسبت  به  ماه  گذشته  در  شرکت  “آسان  پرداخت”  با 0.042 واحد  کاهش  گزارش می‌شود.  این  امر به  دلیل  کاهش جزئی  سهم تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی این شرکت در مقابل  ثابت بودن سهم پایانه‌های  کارتخوان فروشگاهی  فعال  سیستمی  آن  ارزیابی  می‌شود.  با  توجه  به  متغیر  بودن  روند  و   مقدار  رشد  سهم  تعدادی تراکنش‌های کارتخوان های  فروشگاهی شرکت‌ها  نسبت  به  سهم  ابزار  کارتخوان  فروشگاهی  آنها،  شاخص  مذکور در  هریک از شرکت‌های PSPممکن است دچار کاهش و یا افزایش شده باشد.

همانگونه که ذکر شد دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر  می‌توانند تصویر خوبی از توزیع مناسب این ابزارها توسط هر یک از شرکت‌های  PSP  را ارائه دهند. نکته حائز  اهمیت این است که در شبکه‌ی شاپرک کارتخوان‌های فروشگاهی فعالی وجود دارند که فاقد تراکنش هستند. به  این معنا  که  وضعیت  آنها  در  شبکه  فعال  است  ولیکن  تراکنشی  از  سوی  آن ها  وارد  شبکه‌ی  پرداخت نشده است.

اثربخشی هریک از شرکت‌ها در کل کارتخوان‌های فروشگاهی در بالا به تفصیل بررسی گردید. در این بخش  به  منظور مشاهده‌ی نحوهی جایابی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنشداV  در کشور و همچنین بررسی میزان  توانایی یک شرکت در جذب تراکنش‌ها، شاخص اثربخشی به ازای سهم تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی هر  شرکت  به  سهم  آنها  از  تعداد  کارتخوان‌های  فروشگاهی  تراکنشدار  بازتعریف  شده  و  به عنوان  شاخص  اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنشدار ارائه می‌گردد.

در واقع چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر  یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است  دقیقا به اندازه سهمی که در ابزارهای تراکنش دار دارد، از بازار تراکنش‌ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص  بالاتر از یک باشد یعنی شرکت بیشتر از سهمی که از ابزارهای مزبور دارد، موفق به جذب تراکنش شده است.

جدول زیر همچنین، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی  تراکنش دار در  آبان  ماه محاسبه و ارائه می‌نماید.

 بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت در آبان

 در شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه گذشته شرکت‌های  “به پرداخت ملت”  ،”پرداخت الکترونیک سامان”  ،”تجارت الکترونیک پارسیان”  ،”آسان  پرداخت پرشین ”  و  “الکترونیک کارت  دماوند”  به عددی بالاتر از یک دست یافته‌اند. این بدین معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی  کارتخوان‌های تراکنش دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان های تراکنشدار کشور بوده  است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان های فروشگاهی این شرکت‌ها به گونه‌ای بوده که در جذب بیشتر  تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفقتر عمل نموده اند. عملکرد مختلف هر یک از شرکت‌های  PSP  در  کسب سهم بازار تراکنش‌ها و کارتخوان‌های تراکنش دار سبب گردیده تا میزان شاخص مذکور بعضا با افزایش  و یا کاهش مواجه شود.  بالاترین  تغییر در شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار  نیز  در شرکت “پرداخت الکترونیک  سپهر”  با  افزایش  0.014واحدی  مشاهده می‌شود. چراکه تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی آن افزایش  بیشتری نسبت به میزان کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنشدار آن داشته است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.