بیشترین سهم ابزار تراکنشدار اینترنتی در اختیار ایران کیش

در گزارش آذرماه شاپرک، ایران کیش بیشترین سهم ابزار تراکنش دار اینترنتی را به خود اختصاص داد.

بیشترین سهم ابزار تراکنشدار اینترنتی

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در شاخص ” سهم شرکت پرداخت از تعداد هریک از ابزارهای پذیرش تراکنش دار اینترنتی” دارای رتبه اول و در شاخص “سهم شرکت پرداخت از تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی اینترنتی” دارای رتبه دوم در بین شرکت های پرداخت کشور است.

کسب این رتبه ها نشان دهنده حرکت رو به رشد ایران کیش در ارائه خدمات به پذیرندگان درگاه اینترنتی کشور بوده و نمایانگر آن است که این شرکت در آینده ای نزدیک با در اختیار داشتن بیشترین پذیرندگان اینترنتی فعال به نسبت سایر شرکت های پرداخت، از بازیگران اصلی صنعت پرداخت در حوزه تراکنش های درگاه اینترنتی خواهد بود.

یکی از مهمترین شاخص های حوزه‌ی پرداخت الکترونیک، بررسی عملکرد شرکت های psp در مدیریت، پشتیبانی و توسعه ابزارهای پذیرش است. با توجه به آینده صنعت پرداخت در حوزه‌ی پرداخت های موبایلی و اینترنتی شرکت ایران کیش ضمن توجه ویژه به نیازمندیهای بازار و پذیرندگان فعال در این حوزه مطابق گزارش های اقتصادی شاپرک موفق به کسب رتبه های مذکور در شاخص های نامبرده شد.

لازم به ذکر است این شرکت با اجرای طرح ویژه ای جهت بازاریابی پذیرندگان درگاه اینترنتی، به منظور نگهداشت و همکاری بلند مدت با پذیرندگان ضمن بررسی نیازهای بازار خدمات شخصی سازی شده را به هر پذیرنده ارائه می کند.

 

منبع شرکت کارت اعتباری ایران کیش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.