بانک رفاه کارگران؛ برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به مردم

بر اساس گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عملکرد 9 ماهه بانک‌ها و موسسات مالی، بانک رفاه کارگران برترین بانک کشور در امر پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مردمی بوده است.

زمان‌بندی پاسخگویی به سوالات و درخواست‌‌های مردمی، طبق قانون نباید بیشتر از ۱۰ روز باشد و بر این اساس بانک رفاه کارگران با میانگین 9 روز، پاسخگوترین و برترین بانک کشور در رسیدگی به درخواست‌های مردمی بوده است.

تنها دو بانک با میانگین استاندارد 10 روز به درخواست‌ها پاسخ داده‌اند که بانک رفاه کارگران با میانگین 9 روز پاسخگوترین بانک کشور بوده است و بعد از این بانک، بانک مسکن نیز با میانگین 10 روز دومین بانک پاسخگوی کشور در 9 ماه اخیر بوده است.

لازم به ذکر است، گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از عملکرد 9 ماهه بانک‌ها و موسسات مالی، میانگین پاسخ‌گویی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی از 198 تا 283 روز بوده است.

گفتنی است، اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” است که دستگاه‌های مختلف را برای پاسخگویی به مردم و همچنین شفاف سازی اطلاعات ملزم می‌کند.

این سامانه با آدرس ( https://iranfoia.ir/web/guest/home) یکی از ابزارهای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود. به این ترتیب که مردم می‌توانند در بستر این سامانه درخواست اطلاعات کرده و سازمان‌های فعال به درخواست‌های ثبت شده، برای دسترسی به اطلاعات پاسخ می‌دهند.

منبع بانک رفاه کارگران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.