رمزارزها هر چه زودتر شفاف سازی شود

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در شورای عالی قوه‌قضائیه درباره موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مامور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مساله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره برخورد با سارقین خطاب به اعضای شورای عالی قوه‌قضائیه گفت: با سارقین باندی و شبکه‌ای بدون اغماض و مماشات برخورد کنید؛ این دسته از سارقین مشمول تاسیسات ارفاقی نظیر آزادی مشروط نمی‌شوند. وی با بیان اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور است و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند. محسنی‌اژه‌ای همچنین با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرآیند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود. رئیس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد. او در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تاسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.

  مسیر این هفته رمزارزها، صعودی است یا نزولی؟
منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.