سپ همچنان پرتراکنش‌ترین PSP

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.15 درصدی از تعداد کل تراکنش ها، همچنان بالاترین سهم را در بین شرکت های PSP به خود اختصاص داد.

پرتراکنش‌ترین PSP

طبق گزارش شرکت شاپرک برای دی ماه ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.15 درصدی از تعداد کل تراکنش های انجام شده، بالاترین سهم در تعداد تراکنش را در بین شرکت های پرداخت الکترونیک به خود اختصاص داد و با حفظ جایگاه همانند گذشته بالاترین سهم در تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، تعداد تراکنش اینترنتی، مبلغ تراکنش موبایلی و مبلغ تراکنش اینترنتی را به ثبت رساند.

آخرین گزارش شاپرک حکایت از پیشتازی پرداخت الکترونیک سامان از سهم تعداد تراکنش­های کارتخوان به میزان 20.91 درصدی و پوشش 35.82 درصدی تعداد تراکنش های موبایلی گزارش می دهد که با رشد 0.67 درصدی همراه بوده است و از رتبه نخست پرداخت الکترونیک سامان با سهم 21.17 درصدی از بازار تراکنش های خرید خبر می­هد و در ادامه از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی و پوشش 36.42 درصدی در بین شرکت های پرداخت الکترونیک و کسب رتبه نخست نوید می­دهد.

بنابر این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با پوشش 40.55 درصد از سهم بازار در بخش ابزار پذیرش موبایلی سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می کند.

  پرداخت الکترونیک سامان، پانزدهمین شرکت پرداخت دنیا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.