وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در دی

وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در دی ماه در آخرین گزارش اقتصادی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) بررسی شده است.

آیا از وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در دی ماه آگاهی دارید؟ گزارش شاپرک هر ماه به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه‌های تصمیم گیری و اجرایی منتشر می‌شود.

وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در دی

وضعیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در دی ماه

بر اساس این گزارش شرکت‌های پرداخت توانستند جایگاه‌های زیر را بدست آورند:

 پرداخت الکترونیک سامان رتبه اول در:

سهم تعدادی تراکنش‌ها

سهم تعدادی تراکنش‌های کارتخوان

سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی

سهم مبلغی تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی

سهم تعدادی تراکنش‌های خرید

شاخص اثربخشی بالای یک

به پرداخت ملت رتبه اول در:

سهم مبلغی تراکنش‌ها

سهم مبلغی تراکنش‌های کارتخوان

سهم تعدادی تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ

سهم مبلغی تراکنش‌های خرید

سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی

سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی

شاخص اثربخشی بالای یک

آسان پرداخت پرشین رتبه اول در:

سهم تعدادی تراکنش‌های اینترنتی

سهم مبلغی تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ

تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال

شاخص اثربخشی بالای یک

تجارت الکترونیک پارسیان رتبه اول در:

سهم تعدادی تراکنش‌های مانده گیری

بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها

تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی

شاخص اثربخشی بالای یک

پرداخت الکترونیک سداد

شاخص اثربخشی بالای یک

پرداخت نوین آرین رتبه اول در:

بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش ها

ایران کیش رتبه اول در:

سهم در ابزارهای تراکنش دار اینترنتی

پرداخت الکترونیک پاسارگاد رتبه اول در:

ابزار کارتخوان فروشگاهی تراکنش‌دار

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.