تشریح ساز و کار خرید سفته و برات الکترونیک بانک ملی ایران

بانک ملی ایران جزئیات «خرید سفته و برات الکترونیک» را که به عنوان یکی از بنیادی ترین تحول دیجیتالی شدن نظام بانکی و تحقق رویکرد بانکداری الکترونیک کلید خورده است، تشریح کرد.

در گام نخست ارتقای فرآیند صدور سفته و برات به صورت الکترونیک، دسترسی مردم و کسب و کارها به این اوراق تجاری تسهیل می شود و مشتریان در صورت نیاز می توانند برات و سفته را به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و 24 ساعته خریداری کنند بنابراین سفته و برات الکترونیکی بر اساس محل مصرف، موضوعیت خواهد داشت.

به عبارتی، در اعطای تسهیلات غیرحضوری، در صورتی که تضمین سفته باشد، در مرحله توثیق وثایق فرآیند تسهیلات، سرویس فروش سفته از طرف وزارت اقتصاد تولید خواهد شد. سپس هزینه مربوطه اخذ و امضای الکترونیکی مشتری به فرآیند اضافه می شود که همه این مراحل از طریق سرویس های وزارت اقتصاد و بانک به صورت سیستمی انجام خواهند شد.

کاربرد دیگر، در تامین مالی زنجیره ای است. به عبارتی، در پلتفرم زنجیره تامین که خریدار و فروشنده در یک فضای الکترونیکی معامله می کنند، می توانند برای پرداخت خود برات الکترونیک را در نظر بگیرند که در این رویکرد نیز فرآیند خرید برات الکترونیک مشابه سفته الکترونیک انجام خواهد شد.

بر این اساس، زیرساخت سفته و برات الکترونیک با مشارکت و ورود سایر بانک ها به این عرصه محقق شده و همکاری سایر شبکه بانکی را می طلبد تا ضمن ورود بانک، این اوراق در تعامل مشترک با وزارت اقتصاد در اختیار مشتری قرار گیرند.

همچنین بانک ملی ایران آمادگی را دارد به منظور تمرکز بر خلق راه حل های بانکی و مالی، زیرساخت سرویس های سفته و برات الکترونیکی و تجربیات خود در زمینه را در اختیار سایر بانک ها و نظام بانکی کشور قرار دهد.

منبع بانک ملی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.