نشست روسای دفاتر ایران کیش با مدیرعامل

نشست روسای دفاتر و امور پذیرندگان با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران مستقل و روسای دفاتر دعوت شده شرکت ایران کیش برگزار شد.

در این جلسه روسای دفاتر به بیان مشکلات، راهکارها و پیشنهادات خود پرداختند.

همچنین عملکرد دفاتر حاضر در جلسه براساس شاخص های 1400 توسط امور پذیرندگان ارائه و در خصوص نقاط قوت و ضعف آن بحث و تبادل نظر شد.

پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در این نشست با بیان این که برای اهداف سال 1401 نکات و نظرات دفاتر بررسی و از آن ها بازخورد گرفته شود گفت: هيئت مديره ایران کیش همراه با شركت است و در اكثر طرح ها با نگاه همكاري سعي در فراهم سازي زمينه ها براي پيشرفت در سهم بازار دارد.

وی اضافه کرد: ایران کیش در سال 1400 در بهینه سازی و کیفیت دستگاه های خود مثبت عملکرده است و قراردادهای جدیدی با بانک ها و موسسات در حال شکل گیری است که به زودی اخبار آن منتشر می شود.

طبری به برخی اقدامات که این شرکت به عنوان نخستین شرکت پرداخت آن را عملیاتی کرده اشاره کرد و افزود: ایران کیش پروژه هایی مانند عملیات پرداخت مبتنی بر EMVرا برای نخستین بار در کشور عملی کرد. همچنین این شرکت در سود آوری همواره جزو رتبه های اول تا سوم بوده است.

طبری طرح اتم (احیای تراکنش مشتریان ) را طرح موفقی دانست و گفت: طرح اتم 2 نیز با تغییراتی می تواند مسیر بهبود قبلی را ادامه دهد.

در ادامه راهکارها برای حل برخی مسائل در حضور مدیرعامل بررسی شد.

همچنین در این جلسه از تعدادی از دفاتر برتر طرح اتم و همینطور دفاتر برتر کشوری قدردانی شد.

منبع ایران کیش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.