در‌ مجمع عمومی سالیانه ایران کیش چه گذشت؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد و این شرکت به ازای هر سهم، 18 ریال سود تقسیم کرد.

پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت صورت های مالی عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذر1400 بررسی و تصویب شد.

همچنین در این مجمع موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس وبازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شد.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش منتهی به سال مالی 30 آذر 1400 با حضور سهامداران 31 فروردین 1401 برگزار شد.

همچنین مجمع مقرر داشت مبلغ 340 میلیون تومان پاداش اعضای هیات مدیره به صورت ناخالص در وجه اعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت شود.

حق حضور اعضای هیأت مدیره به مبلغ 25 میلیون ریال به ازای هر جلسه و حداکثر تا دوجلسه در ماه تعیین شد. مبلغ 120 میلیون تومان نیز برای مسئولیت های اجتماعی درنظرگرفته شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.