فیلم| روش بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به نرخ تورم 2 درصد

بانک مرکزی اروپا مسئول کنترل تورم با هدف کمی کمتر از 2 درصد است، اما این کار را چگونه انجام می‌دهد؟ با تعیین سه نرخ بهره کلیدی، حداقل نرخ پیشنهادی، نرخ وام نهایی، و نرخ سپرده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.