شالوده اصلی ارائه خدمات در بازار سرمایه منابع انسانی است

بهنام محسنی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن روز گذشته در سمینار جایگاه سرمایه انسانی در افق پیش روی بازار سرمایه گفت: صحبت از منابع انسانی قدمت طولانی دارد و امروز در بازار سرمایه کشور و توسعه ای که این بازار به خود دیده نقش سرمایه انسانی را بیش از پیش پررنگ و حائز اهمیت کرده است.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: شالوده اصلی ارائه خدمت در بازار سرمایه مبتنی بر سهمیه انسانی است و جنس فعالیت در بازار سرمایه که نیازمند قضاوت، تحلیل و تصمیم گیری است به تصمیمات نیروی انسانی براساس عوامل محیطی استوار است.

شالوده اصلی ارائه خدمات در بازار

محسنی خاطرنشان کرد: در بازار سرمایه و همینطور در نهادهای مالی، ارکان و سازمان بورس به عنوان ناظر، دارایی های فیزیکی وجود ندارد و تمامی دارایی ها مبتنی بر سرمایه انسانی است. حتی شرکت هایی همچون تمدن که پلتفرم های معاملاتی را طراحی می کنند، حیات و پیشرفتشان مبتنی بر نیروی انسانی استوار است که این بسترها را توسعه می دهد و براساس نیاز بازار سرمایه کشور بروز می کند.

وی گفت: در بحث سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه این تکنولوژی ها در کشور، همچنان جایگاه افراد متخصص که دارای تجارب ذهنی قابل اهمیت و ارزشمندی هستند هر روز پر رنگ تر می شود.

به گفته مدیرعامل تامین سرمایه تمدن یکی از ویژگی هایی که متخصصان بازار سرمایه نیاز است داشته باشند اهمیت تلفیق دانش و تجربه در بازارهای مالی است. به بیان دیگر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در بازار سرمایه مهم و بی بدیل است و باید ارتباطی قوی، پررنگ و بهینه باشد.

وی ادامه داد: بحث دیگر استفاده از مهارت ها و تخصص های میان رشته ای در بازار سرمایه است. بازار سرمایه کشور ما و دنیا مخصوصا کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرفته، با یک بازار میان رشته ای مواجه هستند. ترکیب سرمایه انسانی فعلی در ارکان بازار سرمایه تلفیق یک محیط چند رشته ای است و این نکته ای بسیار مهم و حائز اهمیت در توسعه بازار سرمایه کشور است.

محسنی اظهار کرد: از دیگر نکاتی که می توان به آن اشاره کرد این است که اکوسیستم بازار سرمایه استانداردهای اخلاقی بالایی را می طلب و این استانداردهای اخلاقی از سرمایه انسانی انتظار می رود. بحث مهم مدیریت منافع عمومی و شخصی در کنار مدیریت ثروتی که در نهادهای مالی در بازار سرمایه اتفاق می افتد نیازمند حضور متخصصانی با استانداردهای بالای حرفه ای و اخلاقی است. این مسائل سبب خواهد شد بازار سرمایه به یک نقطه قابل اتکا و اعتماد برسد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: جنس فعالیت منابع انسانی در بازار سرمایه که با تصمیمات متعدد لحظه ای مواجه هستند به دلیل تصمیماتی که در مدیریت ثروت اتخاذ می شود، استرس زا و با فشار کاری بالا است. نهادهای مالی نسبت به بهترین مدیریت ثروت سرمایه گذاران خود متعهد هستند و مسئولیت دارند و این تعهد فشار کاری بالایی را متوجه متخصصین می کند و باید برای حفظ شادابی آنها شرایط ویژه ای اندیشیده شود.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن عنوان کرد: چالش دیگرایجاد یک همسویی میان منافع فردی و سازمانی می باشد که بسیار دشوار است و به عنوان یکی از چالش ها مهم در بازار سرمایه باید به آن نگاه شود. بازار سرمایه ما با تشکیل نهادهای مالی در یک مرحله خوب گذار است و رشد خود را پشت سر می گذارد و متناسب با این مرحله از رشد و ضریب نفوذ در کشور، یک رقابت جذب سرمایه انسانی در میان نهادهای مالی ایجاد شده است و به عنوان چالش دیگر شناخته می شود.

وی ادامه داد: تمایل نیروی انسانی برای دخیل بودن در منافع بلند مدت نهادهای مالی و پاداش های مبتنی بر سهامداری قضیه مهم و موضوع حائز اهمیتی در مقطع کنونی است و باید نهادهای مالی را در بلند مدت به سمت برنامه های انگیزشی برای پرسنل سوق دهد.

به گفته محسنی نهادهای مالی بزرگ برای داشتن یک فعالیت پایدار و بلند مدت برای ارائه خدمات به مشتریان داشته باشند باید برنامه ریزی جدی داشته باشند و به عقیده من یکی از چالش های مهم می تواندجذب و حفظ منابع انسانی است.

وی گفت: توفیقات بازار نیز انگیزه های افراد را برای حفظ یا ادامه فعالیت در نهادهای مالی متاثر می کند و به عنوان چالش دیگر شناخته می صود.

محسنی در بخشی دیگری از صحبت های خود به دوره بوت کمپ ۳۶۰ نیز اشاره داشت و گفت: این دوره یک دوره بسیار خوب برای جذب و توسعه مهارت های تخصصی سرمایه های انسانی است و ازجمله مزایای آن می توان به بحث آموزش نتیجه محور آن اشاره کرد. ایجاد ارتباط بین دانشگاه و نهادهای مالی در بازار سرمایه در این دوره به خوبی برقرار و بکار گرفته می شود. از سوی دیگر بحث تلفیق دانش و یک تجربه عملگرا در این دوره مشاهده می شود و کمک می کند خروجی این دوره عامل رشد، پرورش و تربیت متخصصانی باشد که از دانش خود عملیاتی هدفمند از آن استفاده کنند. در این دوره های انگیزه جذب و استخدام نیز دیده شده و سرمایه ما در دوره های آتی است.

وی آخرین مزیت برگزاری این دوره را رصد شدن افراد حاضر در این دوره توسط نهادهای مالی خواند و گفت: از وظایف و مسئولیت های نهادهای مالی بزرگ حفظ نیروی انسانی و ارتقا جایگاه بازار سرمایه کشور است

منبع تامین سرمایه تمدن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.