عرضه اولیه سهام شرکت دارو سازی دانا در بورس نوعی توزیع ثروت است

مدیر عامل اسبق بانک صادرات در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت دارو سازی دانا و اهمیت خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری این حرکت بانک ملی را در راستای خروج از بنگاه داری مثبت ارزیابی کرد.

بها ءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفتگو با عصربانک گفت: خصوصی سازی، یکی از راه های واگذاری بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت نظام بانکی است تا تامین منابع مناسبی برای افزایش قدرت وام دهی نظام بانکی صورت بگیرد و بانک ها به خوبی بتوانند نقش بانکداری خود را به عنوان واسطه وجوه و تامین مالی برای بنگاه ها ایفا کند.

سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس بانکی در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت دارو سازی دانا و اهمیت خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری این حرکت بانک ملی را در راستای خروج از بنگاه داری مثبت ارزیابی کرد و در این باره گفت: یکی از بهترین راه های خصوصی سازی فروش سهام از طریق بورس است، چرا که بازار سهام می تواند بهترین راه برای عرضه تدریجی سهام شرکت های دولتی و شرکت هایی باشد که مدیریت آنها تا کنون به دست نظام بانکی کشور بوده است.عرضه در بازار سهام می تواند منجر به خروج مدیریت دولتی از شرکت هایی شود که در بخش خصوصی و مردمی سازی می توانند به شکل بهتری مدیریت شوند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: فروش سهام در بازار سرمایه از این جهت حائز اهمیت است که منجر به افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری های سود آوری می شود که می تواند سرمایه های خرد ونقدینگی موجود در جامعه را جذب فعالیت های مولد کند. از طرفی عرضه سهام شرکت های دارویی به این دلیل که دارو یکی از نیازها و اولویت های اصلی کشور به شمار می رود از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره توضیح داد: به بیان بهتر، فروش سهام شرکت های دولتی و زیرمجموعه های بانکی که نوعی خصوصی سازی است کارکرد توزیع ثروت را به دنبال دارد. بنابراین این اقدام بانک ملی در عرضه سهام شرکت دارو سازی دانا به بخش خصوصی مثبت ارزیابی می شود.
سید بهاالدین حسینی هاشمی در خصوص اهمیت خروج نظام بانکی کشور از بنگاه داری و اثرات مثبت آن بر اقتصاد ایران گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند. بانکها براساس نص صریح قانون نباید بنگاه داری کنند یا در بنگاه های اقتصادی به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنند، ضمن اینکه بعد از گذشت دو سال هر سرمایه گذاری مستقیم بانکی باید واگذار شود، بنابراین می توان گفت خصوصی سازی، یکی از راه های واگذاری بنگاه های تحت مالکیت و مدیریت نظام بانکی است تا تامین منابع مناسبی برای افزایش قدرت وام دهی نظام بانکی صورت بگیرد و بانک به خوبی بتواند نقش بانکداری خود را به عنوان واسطه وجوه و تامین مالی برای بنگاه ها ایفا کند.

وی درپایان این گفت و گو تاکید کرد: قطع به یقین این حرکت بانک ملی نشان دهنده حرکت به سمت توانمند سازی و قدرت افزایی برای وام دهی به بخش تولید است که در اقتصاد ایران می تواند اثرات خوبی به جا بگذارد. امید می رود سایر بانک های کشور نیز در این راه گام بگذارند و اهتمام ویژه ای به بحث خروج از بنگاه داری از خود به نمایش بگذارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.