۵۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند

وزیر اقتصاد اظهار داشت: طبق آمار وزارت رفاه از روز گذشته تا به امروز 500 هزار نفر به این سامانه مراجعه کردند و در مهلت یک روزه هم به درخواست افراد پاسخ داده می‌شود.

احسان خاندوزی از امکان ثبت‌نام خانوار جدید و منصرف‌داده‌ها در سال‌های گذشته در سامانه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: علی‌رغم اینکه در 8 سال گذشته اطلاعات خانوار چه خانوار جدید و چه خانواری که تفکیک می‌شدند، تغییر می‌کرد اما سامانه این اجازه را نمی‌داد که خانوار جدید وارد سامانه شوند و ثبت‌نام کنند.

۵۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند

وی ادامه داد: برای رفع این ایراد سازمان هدفمندی از دیروز امکان مراجعه به سامانه را از دیروز برای همه خانوار ایجاد کرده و برای اولین بار خانواری مشمول یارانه نبودند و یا در سال های گذشته از دریافت یارانه انصراف داده بودند اما امروز خود را مستحق می‌بینند، می توانند به سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه و ثبت نام کنند.

وزیر اقتصاد گفت: طبق آمار وزارت رفاه از روز گذشته تا به امروز 500 هزار نفر به این سامانه مراجعه کردند و در مهلت یک روزه هم به درخواست افراد پاسخ داده می‌شود.

منبع ایلنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.