ایرانیان خارج از کشور می‌توانند بیمه تامین ‌‌‌اجتماعی شوند

کلیه اتباع ایرانی اعم از دانشجو، شاغل یا غیرشاغل ساکن خارج از کشور که فاقد پوشش بیمه‌‌‌ای تامین ‌‌‌اجتماعی یا سایر صندوق‌ها هستند، مشمول مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور بوده و می‌توانند برای بیمه شدن اقدام کنند.

مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌‌‌شدگان سازمان تامین ‌‌‌اجتماعی افزود: تامین و ارائه نیازهای بیمه‌‌‌ای و تامین ‌‌‌اجتماعی مهاجران و حمایت و پشتیبانی از آنان در برابر مخاطرات گوناگون اعم از حوادث، بیماری، سالمندی، ازکارافتادگی و… در دوران اشتغال و پس از آن، اهمیت زیادی دارد و سازمان تامین‌‌‌ اجتماعی با هدف گسترش پوشش بیمه‌‌‌ای به آحاد مردم و فراهم کردن امکان بیمه شدن برای همه گروه‌‌‌ها و اقشار و با توجه به سکونت و اشتغال برخی از هموطنان در کشورهای دیگر، امکان بیمه شدن را برای این گروه از مخاطبان نیز فراهم کرده است.

ایرانیان خارج از کشور می‌توانند بیمه تامین ‌‌‌اجتماعی شوند

شکوری گفت: سازمان تامین ‌‌‌اجتماعی به‌‌‌منظور ارائه خدمات و تعهدات بیمه‌‌‌ای به هموطنان ساکن در خارج از کشور، کارگزاری‌‌‌های رسمی برون‌‌‌مرزی این سازمان را در برخی کشورهایی که بیشترین تعداد ایرانیان ساکن خارج از کشور در این کشورها حضور دارند، ایجاد کرده است. او افزود: در حال حاضر با به‌‌‌روزرسانی سامانه خدمات غیرحضوری تامین ‌‌‌اجتماعی ویژه هموطنان خارج از کشور، امکان انجام استعلام‌‌‌های مرتبط با سابقه در این سامانه به نشانی ex-eservices.tamin.ir فراهم شده و در فاز بعدی، سایر امکانات از جمله امکان عقد قرارداد و پرداخت حق بیمه نیز به‌تدریج به این سامانه افزوده خواهد شد؛ اما تا زمان راه‌‌‌اندازی کامل این سامانه، فعلا این گروه از هموطنان می‌توانند برگه پرداخت حق بیمه را از طریق سامانه samt.tamin.ir و کارگزاران برون‌‌‌مرزی تامین ‌‌‌اجتماعی دریافت و پرداخت کنند. او افزود: همچنین امکان ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ایرانیان خارج از کشور توسط متقاضی یا وکیل قانونی او با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی کشور یا وکالتنامه‌‌‌ای که به تایید نمایندگی یا کنسولگری محل اقامت متقاضی رسیده باشد) یا با مراجعه به کارگزاران رسمی برون‌‌‌مرزی فراهم شده است.

منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.