میزان پرداختی مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی

سرپرست بانک کشاورزی، از پرداخت 150هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط این بانک خبر داد که در مقایسه با سال گذشته 173درصد رشد داشته است.

مهدی رضایی با بیان اینکه درسال 1401 بابت تسویه مطالبات گندمکاران 150هزار میلیارد ریال به بانک کشاورزی تکلیف شده بود، افزود: خوشبختانه این بانک به طور کامل به تکالیف خود عمل کرده و این مبلغ  بابت تسویه مطالبات گندمکاران پرداخت شد.

مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی سال گذشته نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت کرده است تصریح کرد: با پرداخت 150هزار میلیارد ریال در سال جاری، میزان پرداختی های این بانک بابت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته 173درصد رشد داشته است.

 رضایی با اشاره به اهمیت استراتژیک گندم به لحاظ  نقش محوری که در تامین امنیت غذایی مردم دارد، خاطر نشان کرد: مجموعه کارکنان بانک کشاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش کشاورزی وکمک به تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور، با تمام توان برای اجرای هرچه بهتر عاملیت خرید تضمینی گندم در سطح کشور تلاش می کنند.

منبع بانک کشاورزی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.