راز تفاوت بانک‌های ایران با جهان

داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیت‌های قانونی برای حذف دارایی‌های موهومی از مهم‌ترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است.

سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانک‌ها نسبت می‌دهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.

راز تفاوت بانک‌های ایران با جهان

با تکامل روابط تجاری انسان‌‌ها، بانک‌ها به عنوان نهادهایی برای انتقال اعتبار به وجود آمدند. با گذشت زمان، فرآیندها و عملیات بانک‌ها پیچیده‌‌تر شد و این نهادهای مالی به یکی از مهم‌ترین بازیگران سیستم پولی جوامع تبدیل شدند. بانک‌ها نقش موثری در روند بازار پول داشته و با اعتباردهی به افراد نیازمند اعتبار، باعث ایجاد کسب و کار و رشد اقتصادی می‌شوند. در ایران، نقدهای بسیاری بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد و بسیاری این نهاد را مقصر اصلی ایجاد تورم در کشور می‌‌دانند. اعتباردهی به زیرمجموعه‌ها، دارایی‌‌های موهومی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از اساسی‌‌ترین اتهاماتی است که متوجه نظام بانکی کشور است. در مصاحبه‌‌ای با داود سوری، عضو هیات‌مدیره بانک سامان، به‌دنبال پاسخ این اتهامات بوده ایم.

ویژگی‌‌های بانک خوب

داود سوری درباره نقش بانک‌ها در اقتصاد معتقد است که آنان سه کارکرد اصلی دارند که موجب تسهیل فرآیند اعتباردهی می‌شوند. کارکرد اول، از بین بردن عدم تقارن اطلاعات میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده است. کارکرد بعدی مدیریت ریسک فرآیند اعتباردهی است. بانک‌ها با اقدامات نظارتی خود، ریسک اعتباردهی را کاهش می‌دهند. کارکرد سوم نیز تغییر در سررسید اعتباردهی است. بسیاری از سپرده ‌گذاران خرد به سپرده خود در کوتاه‌مدت نیاز دارند در حالی که اعتبار‌گیرندگان به‌دلیل نیاز مالی برای سرمایه‌‌گذاری‌های بلندمدت، قادر به بازپرداخت اعتبارات در کوتاه‌مدت نیستند و بانک می‌تواند این عدم تقارن میان نیازهای اعتبارگیرندگان و سپرده‌گذاران را با مدیریت منابع خود از بین ببرد. لذا باتوجه به این سه کارکرد، بانک‌ها نقش کلیدی را در اقتصاد هرکشوری ایفا می‌کنند.

منبع دنیای اقتصاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.