سقف مبالغ قابل انتقال در درگاه‌های الکترونیکی بانک تجارت

آیا با سقف مبالغ قابل انتقال در درگاه‌های الکترونیکی بانک تجارت آشنایی دارید؟

برای انتقال وجه در هر بانکی سقف مبلغی وجود دارد. سقف مبالغ قابل انتقال در درگاه‌های الکترونیکی بانک تجارت به صورت زیر است:

سقف مبالغ قابل انتقال در درگاه‌های الکترونیکی بانک تجارت

1-سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از درگاه‌های غیرحضوری، از تمامی حساب‌های متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی بالای 18 سال روزانه مبلغ یک میلیارد ریال است.

2-سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از درگاه‌های غیرحضوری، از تمامی حساب‌های مشتری حقیقی بالای 18 سال فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است.

3-سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت از درگاه‌های غیرحضوری، از تمامی حساب‌های متعلق به مشتری حقیقی پایین‌تر از 18 سال روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال است.

4-حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از 18 سال، مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال است. (محدودیت تعیین شده برای پذیرندگان مربوط به شرکت‌های هواپیمایی، خودروسازی، پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مستثنی شده است.)

5-حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی کمتر از 18 سال، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال است.

سقف مبالغ قابل انتقال در درگاه‌های الکترونیکی بانک تجارت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.