وضعیت شرکت‌های PSP و بانک‌های پذیرنده در گزارش مردادماه شاپرک

گزارش اقتصادی شماره 86 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که مربوط به مرداد ماه 1401 است، منتشر شد.

این گزارش به منظور اطلاع رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور و با هدف کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در عرصه‌های تصمیم گیری و اجرایی منتشر شده است.

این گزارش ضمن بازنگری مستمر شاخص‌های ارائه شده در پنج بخش اصلی زیر ارائه شده است:

1ـ بخش “جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی” که به بیان شاخص‌های کلان اقتصادی شاپرک می‌پردازد.

2ـ بخش “شاخص‌های عملکردی شاپرک” که عملکرد ابزارها و خدمات مختلف شبکه پرداخت و ضریب نفوذ منطقه‌ای آنها را تشریح می‌کند.

3ـ بخش “کیفیت خدمات پرداخت کارتی” که میزان دسترس پذیری حس شده و آمادگی شبکه در پذیرش تراکنش‌های پرداخت کارتی را بیان می‌کند.

4ـ بخش “بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت” که نتیجه فعالیت شرکت‌ها را در کشور و هر استان نشان می‌دهد.

5ـ بخش “بررسی عملکرد بانک‌های صادرکننده و پذیرنده” که به بیان میزان مساعی بانک‌های صادرکننده و پذیرنده در صنعت پرداخت الکترونیک کشور پرداخته است.

از مهمترین قسمت‌های گزارش مردادماه شاپرک ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

وضعیت شرکت‌های PSP و بانک‌های پذیرنده در گزارش مردادماه شاپرک

در شاخص سهم تعدادی تراکنشها، شرکت پرداخت الکترونیک سامانبا سهم 20.07درصدی همچنان جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. در مولفهی سهم مبلغی نیز همانند گذشته شرکتبهپرداخت ملت با اختصاص سهم 19.54 درصدی از مبلغ تراکنشها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. دراین ماه اختلاف سهم مبلغی شرکتپرداخت الکترونیک ساماندومین شرکت بازاربا این شرکت حدود 2 درصد است. این شاخص در مولفه تعدادی رقم معادل با1.09 درصد گزارش میشود.

 

وضعیت شرکت‌های PSP و بانک‌های پذیرنده در گزارش مردادماه شاپرک

شرکت پرداخت الکترونیک ساماندر مرداد ماه با پوشش 20.16 درصد از بازار تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.شرکت آسان پرداخت پرشینبا کسب44.40 درصد از سهم بازار تراکنشهای اینترنتی، بهعنوان ارائهدهندهی خدمات به بیشترین تعداد تراکنشهای مذکور محسوب میشود. شرکتبهپرداخت ملتبا پوشش49.83 درصدی از سهم تعدادی تراکنشهای موبایلی بهعنوان دارندهی بالاترین سهم در بازار تراکنشهای موبایلی شناخته شده است.

وضعیت شرکت‌های PSP و بانک‌های پذیرنده در گزارش مردادماه شاپرک

 در این ماه همچنان شرکت بهپرداخت ملتبا پوشش18.15 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

 

وضعیت شرکت‌های PSP و بانک‌های پذیرنده در گزارش مردادماه شاپرک


در دو شکل بالا ملاحظه میشود که بانک ملتبا  سهم
18.01درصدی از تعداد تراکنشها و سهم18.61 درصدی از مبلغ تراکنشها، همچنان با اختلاف، بالاترین سهم از پذیرش تراکنشهای بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانکهای پذیرنده قرار گرفته است.

و در اخر شما می‌توانید گزارش کامل مردادماه شاپرک را در لینک زیر بررسی کنید:

گزارش اقتصادی مرداد ماه 1401 شاپرک

منبع شاپرک
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.