کاهش ۹۰۰ میلیارد تومانی زیان انباشته تلفیقی بانک مسکن در سال ۱۴۰۰

عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه این بانک از سال 1400 به وضعیت سوددهی رسیده است از کاهش 900 میلیارد تومانی زیان انباشته صورت های مالی تلفیقی بانک در سال مالی 1400 خبر داد.

صابر عسکرپور عضو هیات مدیره و معاون امور مالی بانک مسکن با اشاره به عملکرد این بانک در سال گذشته و ورود آن به وضعیت سوددهی گفت: بانک مسکن ضمن انجام وظایف و تکالیف محوله و عمل به رسالت اجتماعی خود به عنوان یک بانک دولتی تخصصی در بخش مسکن، عملکرد مناسبی در راستای بهبود وضعیت سودآوری داشته است، به طوری که روند زیان ده بودن این بانک طی سنوات اخیر ( از سال 1396 تا 1399) کاهشی بوده و در سال مالی منتهی به پایان اسفند سال 1400 متوقف شده است.

وی افزود: در این خصوص بانک مسکن موفق شد عملکرد سود و زیانی خود را که در دوره مالی منتهی به پایان سال 1399 بالغ بر 1،786 میلیارد تومان زیان بود را در دوره مالی منتهی به پایان سال 1400 به مبلغ 2 میلیارد تومان سود، بهبود بخشد که این موضوع منجر به کاهش زیان انباشته بانک به مبلغ یک میلیارد تومان شد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن تصریح کرد: همچنین عملکرد تلفیقی بانک نیز در دوره مالی منتهی به پایان سال 1400 با سودی معادل 1،100 میلیارد تومان همراه بوده و در این بخش زیان انباشته 3،300 میلیارد تومانی در پایان سال مالی 1399 به مبلغ 2،400 میلیارد تومان در پایان سال مالی 1400 کاهش یافته است که این امر کاهش 900 میلیارد تومانی زیان انباشته در سال مالی 1400 را نشان می دهد که این روند بیانگر عملکرد مناسب بانک است.

وی در پایان بیان کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در پایان سال مالی 1400 متناسب با استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی( بالاتر از 8 درصد) بوده و این نسبت موید توان بانک در مواجهه با ریسک‌های احتمالی است.

منبع هیبنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.