شرایط تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای ابلاغ شد

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای مصوب هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار را جهت اجرا ابلاغ کرد.

دستورالعمل مذکور به استناد بند (الف) ماده (۲۱) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و با عنایت به ماده (۱) «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی»، بند (ب) ماده (۱۴) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تدوین شده است.

شرایط تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای

بر اساس این دستورالعمل، تاسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه ‌نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تایید بانک مرکزی شده است.

همچنین، بر اساس مفاد این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت به سه دسته شامل کوچک با ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با سه میلیارد تومان تقسیم شده اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تماماً قبل از صدور اجازه نامه تاسیس پرداخت شده باشد.

طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، صندوق‌های قرض الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد تومان باشند و حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.

منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.