محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، در بیستمین جلسه ستاد هوشمندسازی، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰میلیون کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان ایجاد شده، گفت: در حال حاضر کلیه مودیان مالیاتی دارای کارپوشه اختصاصی در سامانه مودیان هستند. او اعلام کرد: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به‌عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول آبان‌ماه ملزم به اجرای این قانون و صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند و شرکت‌های دولتی نیز از تاریخ اول دی‌ماه، مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی خواهند شد.

برزگری اضافه کرد: تا تاریخ ۲۵ آبان‌ماه، شرکت‌های بورسی و فرابورسی، بالغ بر ۸۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده و همچنین تعداد ۳۵۹هزار حافظه مالیاتی فعال توسط این ‌ها ایجاد شده است. رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیل در اجرای این قانون، نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به ایشان اقدام کرده و اشخاص حقوقی دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به‌تناوب ملزم به اجرای این قانون خواهند شد.