ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده تا اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی پابرجاست

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده تا اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، همچنان پابرجاست.

داود منظور در این باره اظهار داشت: به‌موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود صرفاً به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است محدود کرده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول کنند.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای کامل ماده (۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به‌موجب مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (۱۴) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به‌تعویق‌افتاده است، خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اجرای مرحله‌ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده در اجرای ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه‌های مذکور اقدام می‌نماید.

منبع ایرنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.