تارنمای افشای اطلاعات مدیران متخلف بورسی چه زمانی راه اندازی می‌شود؟

رئيس مرکز تطبیق قوانین بازار سرمایه گفت: براساس دستورالعمل ها فرصت سه ماه به سازمان بورس داده شده تا تارنمای مورد نظر راه اندازی کند.

در نشست خبری مدیرمعاونت حقوقی سازمان بورس آقای شبانی، رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه و آقای حاتمی تاجیک، رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، تشکل های خود انتظام و بازار در خصوص بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مبنی بر انتشار اسامی مدیران متخلف بازار سرمایه نکاتی مطرح شد.

تارنمای افشای اطلاعات مدیران متخلف بورسی

آقای شبانی گفت: در خصوص بحث افشای سوابق تخلفاتی مدیران تجربه موفقی در کشور های مختلف بوده که آزمون خود را پس داده است، سنخ جدیدی از مجازات در این حوزه ابقا شده است که این اقدام نیازمند تبیین قانون بود و به دنبال این بودیم که علاوه بر جرایم تخلفات نیز شامل شود.

به گفته او، برای اولین بار در قانون سال ۸۹ این مورد در حوزه بازار سرمایه پیش بینی شد تا اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد، اما بندی وجود داشت که انتشار این اطلاعات با تایید مراجع ذی صلاح امکان پذیر است که مقداری ابهام برانگیزی بود در نهایت بعد از چند سال ابهامات برداشته شد .

شبانی می گوید: در حوزه تخلفات گستردگی زیاد است و همه را نمی توان با یک چشم در نظر گرفت، همه اینها در شورای عالی بورس در نظر گرفته شده بود، اما بنا به انتشار عموم نبود تا اینکه در دوره جدید این اقدام قرار است شکل گیرد تا مردم راحت تر متوجه جزئیات و تخلفات شوند.

او ادامه داد: در حوزه تصمیم و دستورالعمل با سه رویکرد مواجه بودیم یکی بحث تنبیه ای یکی بحث به گزینی مدیران بود تا به این سمت بریم که مدیران مناسب انتخاب شود و مورد سوم این که بخش بازدارندگی در نظر گرفته شود، گرچه همه این موارد مهم است اما رویکرد مهم ما بحث بازدارندگی است.

شبانی می گوید: به نظرم اگر این افشای تخلفات مدیران بتواند الگوی مناسبی باشد در حوزه های دیگر اقتصادی می تواند فراگیر شود .

او گفت: براساس دستورالعمل ها فرصت سه ماه به سازمان بورس داده شده تا تارنمای مورد نظر راه اندازی کند البته خوب شناسایی هم زمان می برد.

آقای حاتمی تاجیک گفت: در دستورالعملی که به تصویب شورا رسیده سعی شده همه موارد در نظر گرفته شود، سهامداران حق دارند در زمینه تخلفات مدیران آگاه باشند انتصاب مدیران شایسته اثری است که این سامانه در آینده خواهد گذاشت.یک سری مجازات وجود دارد که خیلی اثر گذار نیست.

او گفت: آمار هایی که وجود دارد خیلی به این سامانه کمک نخواهد کرد چرا که تخلفات از این بعد در نظر گرفته می شود.

منبع باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.