تشخیص وضعیت بازار مهمترین مهارت روسای شعب در بانک ایران زمین

در جلسه ماهانه شعب استان های مازندران، گلستان و سمنان بانک ایران زمین مدیر استان تشخیص وضعیت بازار، تغییر شرایط و پیش‌بینی آینده را اساسی‌ترین مهارت‌ یک مدیر بیان کرد و گفت: با بکارگیری مناسب این مهارت‌ها می توان در شرایط رقابتی امروز پیشتاز بود.

سید مهدی سلیم بهرامی مدیر شعب بانک ایران زمین استان های مازندران، گلستان و سمنان با بیان اینکه رئیس شعبه موفق فردی است که ناظر بر عملکرد همکاران باشد، خاطرنشان کرد : اهداف کارکنان باید با اهداف بانک همسو و یکسان باشند و اگر مسئولی بتواند با ابزارهای مختلف از جمله تشویق کارکنان خود را به این سمت و سو هدایت کند، فردی مؤثر محسوب می‌شود.

 سلیم بهرامی معتقد است با سرعت در تشخیص و اعمال تغییرات و تثبیت رفتار جدید، باید شتاب بانک را افزایش داد و خاطر نشان کرد: ایجاد احساس تعلق و وفاداری سازمانی بین همکاران جوان به عنوان اولویت برتر رؤسای شعب و یکی از رسالت های حضور معنوی ما در این مجموعه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.