چگونه کنترل نرخ ارز ادامه می‌یابد؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بخشی از کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته ناشی از تغییر رئیس بانک مرکزی است اما برای ادامه دار بودن این روند و کنترل نرخ ارز، بانک مرکزی باید اقدامات خود را در راستای کنترل پارامترهای اصلی اقتصادی آغاز کند تا بتواند اثرگذاری پایداری روی بازار ارز داشته باشد.

محمدعلی خادم سهی، در پی وضعیت بازار ارز اظهار کرد: بخشی از نوسانات نرخ ارز وابسته به انتظارات مردم و فعالان بازار است و در شرایط کنونی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، شخصی که به نظر می رسد برنامه ای داشته باشد در انتظارات مردم اثرگذار است. البته پارامترهای اصلی اقتصادی مهم تر از این مساله خواهد بود اما انتظارات می تواند سرعت تاثیر آنها را کاهش یا افزایش دهد.

وی با بیان این که کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته نیز در راستای همین انتظارات اتفاق افتاده است، افزود: وقت رئیس کل جدید بانک مرکزی در این برهه زمانی محدود است و اعتماد و ظنی که بین مردم وجود دارد که آیا رئیس جدید بانک مرکزی می تواند بازار ارز را کنترل کند یا خیر بلندمدت نخواهد بود؛ بنابراین بهتر است بانک مرکزی اقدامات خود را هرچه سریع تر آغاز کند تا بتواند اثرگذاری پایداری بر بازار ارز داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: نرخ گذاری ارز نیمایی به صورت این که قیمت مشخص و ثابتی برای آن در نظر بگیریم در بلندمدت نباید ادامه پیدا کند، چرا که باعث ایجاد رانت می شود و مهم ترین اقدام در این زمینه این است که بتوانیم نرخ نیمایی و نرخ بازار را به یک قیمت برسانیم چرا که تک نرخی شدن بازار ارز، رانت و فسادهای احتمالی را از بین خواهد برد و باعث جلوگیری از خروج سرمایه از کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: در علم اقتصاد اقدامات متعددی برای کنترل نرخ ارز وجود دارد اما براساس اصل سه گانه غیرممکن نمی توان نرخ ارز ثابت، باز بودن حساب سرمایه و سیاست پولی و مستقل را به صورت همزمان در اقتصاد تجربه کرد؛ یعنی این که اگر دولت نرخ ارز ثابتی را مدنظر دارد و مانند شرایط کنونی مشاهده می کند که امکان ورود و خروج سرمایه به کشور به راحتی فراهم است نمی تواند به روند رشد نقدینگی ادامه دهد یا با چاپ پول یا استقراض از بانک ها کسری بودجه خود را جبران کند بنابراین مهم ترین کاری که دولت در برهه کنونی می تواند انجام دهد این است که در عین حال متناسب با نرخ ارزی مدنظر خود، جلوی رشد نقدینگی را بگیرد؛ چرا که به هیچ وجه نمی توان شاهد رشد نقدینگی ۴۰ درصدی بود اما انتظار داشت که نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا نکند.

منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.